Prejsť na obsah

Archív aktualít

Udelenie čestného titulu architektovi Z. Zavřelovi

Profesor Zavřel sa vo vedecko-výskumnej práci dlhé roky orientuje na problematiku udržateľnosti.

Technologický inkubátor STU má 10 rokov

Za ten čas podporil takmer 50 inovatívnych firiem.

Máme cenu za transfer technologií

Ocenenie za transfer technológií do praxe si tento rok odniesol Ing. Peter Peciar, PhD., z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU.

Slovak Networking Coctail na FIIT

ICT Proposers' Day 2016 vyvrcholilo na  podujatí Slovak Networking Coctail.

STU otvorila akademický rok 2016/17

Otvorili ho rektor STU Robert Redhammer, predseda Akademického senátu Ján Híveš a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Jozef Jurkovič.

Päťdesiatka stredoškolákov z celého Slovenska si užila netradičný koniec prázdnin

Študenti STU v spolupráci s fakultami  pripravili stredoškolákom naozaj zaujímavý začiatok školského roka.

Hľadáme využitie plastov v stavebníctve

Výskumu ľahkých betónov na báze odpadových plastov sa venujú odborníci Stavebnej fakulty STU.

dalej