Prejsť na obsah

Kurzy cudzích jazykov a odborné kurzy

kurzyInštitút celoživotného vzdelávania STU, Jazykové centrum ICV STU otvára v Akademickom roku 2017/2018:

KURZY CUDZÍCH JAZYKOV a MODULOVÉ KURZY so zameraním na získanie a prehĺbenie odborných vedomostí pre absolventov stredných škôl, študentov vysokých škôl a ďalších záujemcov o štúdium technických odborov. Vzdelávanie sa realizuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku. .

Viac informácií o jazykových a odborných kurzoch nájdete na: www.jazykovecentrum.stuba.sk.