Prejsť na obsah

Aktuality

R. Redhammer: O talenty musíme bojovať. Všetci!

Počty maturantov odchádzajúcich do zahraničia prekračujú najhoršie očakávania. Situácia ohrozuje budúcu hospodársku a sociálnu stabilitu Slovenska.

Nové e-booky a publikácie v Knižnici FA

Od marca 2017 FA STU sprístupnila kolekciu odborných plnotextových e-bookov z vydavateľstiev Birkhäuser, DETAIL a i. určenú najmä pre študijné účely a pedagogický proces.

SlovakAid projekt: Vedci z STU pomáhajú Gruzínsku

Slovenská technická univerzita pomáha Gruzínsku v rámci projektu SlovakAid zlepšovať bezpečnosť a kvalitu vôd. Cieľom je vyškoliť odborníkov na monitoring povrchových vôd v súlade s pravidlami Európskej únie.

Slovenskej bryndzi pomáha veda – aby bola bezpečnejšia

Sezóna čerstvej jarnej bryndze začína. Ako ju vyrábať bezpečnejšie skúmajú dlhodobo odborníci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Najvyššie rezortné vyznamenania sv. Gorazda dostali aj profesori STU

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan odovzdal Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy pedagógom a významným osobnostiam z oblasti školstva.

Mladí vedci dostali granty na výskum

Mladí vedci so svojimi projektmi uspeli v súťaži v rámci schémy Program na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedecko-výskumných projektov.

Ocenili sme TOP publikácie – víťaz publikoval v NATURE

Autori kľúčových vedeckých výstupov uplynulého roka si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali ocenenie z rúk prorektora STU Mariana Peciara.

spat dalej