Prejsť na obsah

Projektant - Adecco

Pracovná pozícia (názov) Projektant
Požadujeme

-Vlastné projektovanie dopravných stavieb
-Účasť na jednaniach so zadávateľmi zákaziek a dotknutými orgánmi štátnej správy
-Účasť na jednaní so zhotoviteľom a na kontrolných dňoch stavby
-Cenové kalkulácie, odsúhlasenie cien prác subdodávateľom
-Výstupná kontrola kvality projektových prác
-Spolupráca na príprave podkladov pre ponuky

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
AutoCAD - expert

Ponúkame

benefity na pohovore

Predpokladaný nástup 1.9.2017
Úvazok TPP
Lehota pre prihlásenie 3 mesiace
Ďalšie informácie  

Kontaktné informácie
Adecco
Einsteinova 19
851 01 Bratislava

Tel.: 0904 826 923
Mail: dominika.zimova@adecco.com