Prejsť na obsah

Referent stavebného úradu - Obec Rovinka

Pracovná pozícia (názov) Referent stavebného úradu
Požadujeme

stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania (vítané vysokoškolské vzdelanie II. stupňa)
minimálne 3 roky praxe v odbore, v prípade absolventa ponúkame konzultácie
Iné kritéria a požiadavky:
bezúhonnosť
znalosť legislatívy v platnom znení na výkon predmetnej činnosti (napr. z.č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon, z.č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
splnenie kvalifikačného predpokladu
ovládanie práce s počítačom, internet, Word, Excel
samostatnosť, flexibilita, komunikačné schopnosti, zodpovednosť

Ponúkame

dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
Platové podmienky:
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od praxe

Predpokladaný nástup ihneď
Úvazok plný
Lehota pre prihlásenie 31.7.2018
Ďalšie informácie

viac informácií v prílohe


Kontaktné informácie
Obec Rovinka
Hlavná 350
90041 Rovinka

Tel.: 02/59304050
Mail: tinakova@obecrovinka.sk
Web: www.obecrovinka.sk