Prejsť na obsah

Expert patentového odboru - Úrad priemyselného vlastníctva SR

Pracovná pozícia (názov) Expert patentového odboru
Požadujeme

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor strojárstvo
Ovládanie anglického jazyka na úrovni B1
Prácu s PC na užívateľskej úrovni
Absolvovanie výberového konania VK/2018/4724 určeného pre absolventov podľa § 9 zákona o štátnej službe

Ponúkame

Kontakt s najnovšími trendmi a inováciami v danom odbore
Prácu v stálej štátnej službe
Pružný pracovný čas
Platovú tarifu (základná zložka platu)856 € v 7. platovej triede podľa zákona o štátnej službe, osobný príplatok po jednom mesiaci

Predpokladaný nástup Po úspešnom absolvovaní výberového konania.
Úvazok plný úväzok
Lehota pre prihlásenie 31.8.2018
Ponúkaný plat 856 € v 7. platovej triede podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
Ďalšie informácie

Informácie o výberovom konaní VK/2018/4724 nájdete v registri výberových konaní na Ústrednom portáli verejnej správy SR:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/9609


Kontaktné informácie
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Tel.: 048/4300 379
Mail: martina.zatkuliakova@indprop.gov.sk
Web: www.upv.sk, www.patentovat.sk

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Jeho poslaním je udeľovať ochranu na predmety priemyselného vlastníctva ako sú vynálezy (patenty), úžitkové vzory (tzv. malé patenty), ochranné známky, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.