Prejsť na obsah

Podujatia

27
Feb
2017

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania - European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže.

27
Feb
2017

IQRF Wireless Challenge III

  • 27.02.2017 - 21.05.2017

V januári 2017 odštartoval ďalší ročník obľúbenej medzinárodnej súťaže pre technikov a technicky nadaných študento.

10
May
2017

Súčasťou eventu je niekoľko subkonferencíi zameraných na: Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, Health/BIO Tech, Investment summit, Trans Tech Burza (CVTI), ICT Enterprise (Bigdata, cloud) a Startup Stage.

10
May
2017

Trans Tech Burza

  • 10.05.2017 - 11.05.2017

Podujatie je zamerané na predstavenie v praxi uplatniteľných výsledkov výskumu a vývoja  dosiahnutých na slovenských univerzitách, univerzitných vedeckých parkoch, ústavoch SAV ako aj vo výskumných ústavoch SR.

17
May
2017

Výsledok | Patent | Licencia

  • 17.05.2017 - 17.05.2017

Seminár pre vedeckých pracovníkov zameraný prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

24
May
2017

ELITECH '17

  • 24.05.2017 - 24.05.2017

Konferencia je určená pre študentov doktorandského štúdia technických študijných odborov a je zameraná na rozvoj ich publikačných, prezentačných a komunikačných zručností.

12
Jun
2017

23. ročník medzinárodnej konferencie organizujú ÚJFI FEI STU Bratislava, Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT), Inštitút Aurela Stodolu EF ŽU, Fyzikálny ústav SAV, Slovenská fyzikálna spoločnosť

dalej