Prejsť na obsah

CEE Automotive Supply Chain 2017

Utorok, 14. november 2017 - Streda, 15. november 2017

Kľúčové organizácie slovenského automobilového a pridruženého priemyslu pozývajú svojich členov a všetkých európskych hráčov z automotive na prvý ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain 2017, organizovaného na Slovensku.

 

Podujatie je rozdelené do dvoch dní. Prvý deň sa začne blokom prednášok. Po ukončení konferencie bude nasledovať večerný raut, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitný networkingový program.  Stretnite sa s ostatnými účastníkmi v neformálnom prostredí .

Druhý deň je jedinečnou kombináciu riadených B2B rokovaní a množstva neformálnych príležitostí na vytváranie sietí s predstaviteľmi automotive odvetvia. Využite túto príležitosť na obnovenie starých a vytvorenie nových kontaktov.

Čo Vás čaká:

  • Skúsenosti odborníkov z praxe
  • Riadené B2B rokovania
  • Množstvo networkingových príležitostí
  • Večerný raut

 

Program:

Utorok, 14. november 2017: Konferencia

09:00 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00 - 15:45

15:45 - 17:15

17:15 - 17:20

18:30

Registrácia

Otvorenie konferencie

Prvý blok prednášok, Otázky a odpovede

Obed

Druhý blok prednášok, Otázky a odpovede

Coffee break

Tretí blok prednášok, Otázky a odpovede

Ukončenie konferencie a pozvanie na večerný networkingový program

Večerný raut

 

Streda, 15. november 2017: B2B rokovania

09:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:30

Prvý blok B2B rokovaní

Coffee break

Druhý blok B2B rokovaní

Coffee break

Tretí blok B2B rokovaní

Coffee break

Štvrtý blok B2B rokovaní

 

 

Obed formou bufetových stolov v čase 11:00 - 14:00

Obed formou bufetových stolov v čase 11:00 - 14:00

Obed formou bufetových stolov v čase 11:00 - 14:00

Ukončenie registrácie:  7. november 2017

Rezervácia B2B rokovaní: 16. október – 9. november 2017 ( pre detailnejšie informácie navštívte sekciu "Ako to funguje?" )

 

Ďalšie informácie.