Prejsť na obsah

Jesenná univerzita architektúry 2017

Nedeľa, 10. september 2017 - Nedeľa, 17. september 2017

Ústav dejín a teórie architektúry a obnov pamiatok FA STU a jej Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum v Banskej Štiavnici Vás pozýva na týždňový multidisciplinárny workshop "Jesenná univerzita architektúry 2017", ktorý bude tento rok venovaný ľudovej architektúre v okolí Banskej Štiavnice; jej spoznávaniu, dokumentovaniu a štúdiu tradičných technológií. Workshop sa uskutoční v termíne od 10. - 17. septembra 2017. Podujatie bude ukončené výstavou výsledkov z workhopu, ktorá je plánovaná na nedeľu 17. septembra 2017. Počet účastníkov je limitovaný. Ubytovanie je zabezpečené v zariadení detašovaného pracoviska FA STU v Banskej Štiavnici, radničné nám. 2.

Prihlasovať sa môžete zaslaním priloženej PRIHLÁŠKY na adresu: Katarína Vošková, Ing. arch. PhD. katkavoska@yahoo.com