Prejsť na obsah

Trans Tech Burza

Streda, 10. máj 2017 - Štvrtok, 11. máj 2017

Trans Tech Burza je určená dvom hlavným cieľovým skupinám: zástupcom vedeckovýskumnej sféry verejných inštitúcií SR a zástupcom podnikateľskej sféry. Podujatie je zamerané na predstavenie v praxi uplatniteľných výsledkov výskumu a vývoja  dosiahnutých na slovenských univerzitách, univerzitných vedeckých parkoch, ústavoch SAV ako aj vo výskumných ústavoch SR.

Za účelom komercializácie a prenosu do praxe sa prezentujú:

  • hotové technológie
  • prebiehajúce a pripravované vedeckovýskumné projekty zamerané na dosiahnutie využiteľných výsledkov za účelom získania partnerov zo súkromnej sféry
  • personálne a infraštruktúrne kompetencie špičkových vedeckých tímov z rôznych oblastí, univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.


Neodmysliteľnou súčasťou podujatia sú stretnutia zástupcov prezentovaných technológií so zástupcami podnikateľského sektora.

Hlavným cieľom podujatia Trans Tech Burza je prepojiť ponuky a požiadavky vedeckovýskumnej a súkromnej sféry sprevádzané prenosom konkrétnych technológií a poznatkov, teda umožniť „transfer technológií".

 

2017

Tretí ročník podujatia prináša novinku v podobe spolupráce s úspešnou platformou „TechSummit": Trans Tech Burza 2017 sa bude konať formou subkonferencie ako súčasť eventu Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017. Event bude prebiehať v dňoch 10. - 11.5.2017 v Bratislave a Trans Tech Burza sa uskutoční v jeho prvý deň. Súčasná prítomnosť  ďalších viacerých subkonferencií zameraných na iné aktuálne témy z oblasti moderných technológií ako napríklad Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, a.i. predpokladá väčší výskyt  podnikateľských subjektov - potenciálnych partnerov VVI na Slovensku.

Kompletná ponuka technológií/projektov/vedeckých tímov bude prezentovaná v štruktúrovanej podobe formou informačných plagátov a katalógov, vybrané položky budú prezentované v paneli.  V rámci podujatia k prezentovaným profilom technológií/projektov/vedeckých tímov budú prebiehať vopred dohodnuté stretnutia ich zástupcov s podnikateľskými subjektmi.

Účasť na podujatí Trans Tech Burza 2017 formou prezentácie v katalógu/posteru je pre záujemcov z vedeckovýskumných inštitúcií BEZPLATNÁ - v prípade záujmu zúčastniť sa podujatia týmto spôsobom kontaktujte vaše centrum transferu technológií, alebo nášho pracovníka. V prípade záujmu o osobnú účasť na podujatí alebo ak ste záujemca z podnikateľskej sféry - všetky organizačné informácie vrátane informácie o poplatkoch nájdete na stránke https://www.b2match.eu/techsummit2017.

Dátum konania:

 

10. máj 2017

Miesto konania:

 

Hotel Saffron

Radlinského 27, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
48°09'08.9"N 17°07'00.4"E
Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ 

Program:

 

 


9:00 - 11:00

Panel 1: Benefity transferu technológií pre podnikateľské subjekty

Spolupráca vedeckej sféry (univerzity, výskumné  a vedecké inštitúcie) s podnikateľmi - predstavenie funkčných modelov a skúseností zo zahraničia, uvedenie jednotlivých výhod spolupráce pre obidve sféry.
Spin-off spoločnosti v prostredí vedeckovýskumných inštitúcií; riziká pri vstupe na trh pre inovatívne produkty; pohľady vedcov a podnikateľov na vzájomnú spoluprácu; internacionalizácia transferu technológií.

11:00 - 12:30   Expo
Voľná prehliadka stánkov slovenských univerzít, SAV a výskumných ústavov. Ponuky vybraných technológií/projektov/vedeckých tímov orientovaných na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi dostupné vo forme katalógov a posterov. Možnosť osobnej konzultácie so zástupcom vystavujúcej inštitúcie.

12:30 - 13:30   Obedná pauza

13:30 - 15:00

Panel 2: TOP ponuky slovenských vedeckovýskumných inštitúcií pre  podnikateľov

Prezentácie ponúk vybraných technológií/projektov/vedeckých tímov zo slovenských univerzít, SAV a výskumných ústavov orientovaná na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi.
Diskusia na témy: motivačné faktory na spoluprácu vedcov s podnikateľskými subjektmi a nevyhnutné špecifické podmienky  takejto spolupráce; najväčšie výzvy/prekážky v oblasti realizácie transferu technológií na Slovensku; optimalizácia procesov a podpory v tejto oblasti do budúcnosti.

15:00 - 17:00   Expo
Voľná prehliadka stánkov slovenských univerzít, SAV a výskumných ústavov. Ponuky vybraných technológií/projektov/vedeckých tímov orientovaných na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi dostupné vo forme katalógov a posterov. Možnosť osobnej konzultácie so zástupcom vystavujúcej inštitúcie.

Podrobné informácie o programe Trans Tech Burza 2017 ako aj celom evente TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 nájdete na webovej stránke podujatia, po kliknutí na obrázok:

 

Partneri podujatia:

 

Hlavní organizátori: CVTI SR; SAV

Partneri:

Future proof s.r.o.; HN events

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Tecnická univerzita v Košiciach; Technická univerzita vo Zvolene; Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Žilinská univerzita