Prejsť na obsah

STU otvorila nový akademický rok, obnovuje fakulty a internáty

Slovenská technická univerzita v Bratislave v pondelok 23. septembra 2013 otvorila akademický rok 2013/14.

„Minulý akademický rok bol pre STU veľmi úspešný, získali sme financie na budovanie Univerzitného vedeckého parku v Trnave a parku Sience City Bratislava a tento rok začíname s realizáciou projektov, obnovou budov, laboratórií a výskumných zariadení," povedal rektor STU Robert Redhammer.

Pripomenul, že univerzita získala  takmer 80 mil. eur, teda ide o najväčšiu sumu určenú na rozvoj infraštruktúry od čias založenia a prvotného budovania školy.

Investície pôjdu asi spolovice do zlepšenia priestorových podmienok vedeckých laboratórií a ich budov a druhá polovica do vedeckých prístrojov a samotného výskumu. Tematicky je vedecký park orientovaný na oblasti materiálov a technológií - teda chémie, biotechnológií, laboratórií environmentálnych dopadov stavebnej činnosti, ale aj informatiky a súvisiacich technológií, fyziky plazmy a nanotechnológií.

Rektor upozornil tiež na ďalšie investičné aktivity v tomto akademickom roku, a to pokračovanie obnovy internátov. Študentský domov Mladá garda čaká rekonštrukcia strechy a fasády. V prípade ŠD Mladosť budú opravy rozsiahlejšie, okrem zateplenia a obnovy fasády sa budú obnovovať aj študentské izby. Po ukončení prác budú väčšie ako dnes, zväčšia sa o plochu balkónov. Na ŠD J. Hronca sa budú rekonštruovať sociálne zariadenia na izbách.

Zvyšujeme štandard ubytovania na našich bratislavských internátoch, pretože nám záleží na študentoch a chceme, aby sa dobre cítili nielen v posluchárňach ale aj na internátoch," povedal rektor Robert Redhammer.

Na STU ročne študuje 17 tisíc študentov, prvákov je z toho asi päťtisíc, tieto počty podľa predbežných údajov v novom akademickom roku mierne klesli, ale pokles je spojený predovšetkým s demografickým vývojom v spoločnosti.

Na otvorení akademického roka na STU sa zúčastnil aj podpredseda vlády Ľubomír Vážny. Spomenul, že sa na pôdu univerzity rád vrátil, keďže je jej absolventom.

" Svetový trend je zameraný na štúdium technických disciplín, preto má vzdelávanie na STU obrovský význam pre vládu  aj pre ekonomiku Slovenska," povedal Ľ. Vážny. Podľa jeho slov ho tešia najmä projekty vedeckých parkov, ktoré podporia prepojenie vzdelávania s praxou.