Prejsť na obsah

EKO-podnik VPS

EKO-podnik VPS

EKO-podnik VPS
Halašova 20
832 90 Bratislava

Tel.: 0911420317
Mail: janikova@ekovps.sk
Web: www.ekovps.sk

EKO – podnik VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou častou Bratislava Nové Mesto.
Zaoberá sa:
•správou a údržbou ciest 3. a 4. kategórie
•správou a údržbou takmer 50 ihrísk a športovísk
•správou a prevádzkou lanovky na Kolibe
•správou a prevádzkou tržnice na Trnavskom mýte
•správou a prevádzkou športovo – kultúrneho areálu Kuchajda
•zimnou údržbou ciest 3. a 4. kategórie ako aj chodníkov v mestskej časti