Prejsť na obsah

ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.

ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.

ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
Wilsonovo nábrežie 64
94901 Nitra

Tel.: +421905656364
Mail: backoffice@energytrading.sk
Web: www.energytrading.sk

Spoločnosť ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. (ďalej len „ETC“) vznikla pred viac ako 20 rokmi s cieľom pôsobiť v oblasti obchodu s energetickými komoditami. ETC zabezpečuje obchodovanie s elektrinou vo forme fyzickej dodávky, ako aj jej finančných derivátov v krajinách západnej a strednej Európy. Vďaka plnému členstvu na burze EEX (European Energy Exchange AG) má plnohodnotný prístup na krátkodobý a dlhodobý finančný trh s elektrinou, plynom a emisnými povolenkami. Aktuálnou ambíciou spoločnosti ETC je stať sa lídrom v oblastí nových trendov v energetike, najmä agregácii flexibility a uplatniť sa aj na trhu s podpornými službami pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy.