Prejsť na obsah

Projektant (senior/junior) - ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Pracovná pozícia (názov) Projektant (senior/junior)
Požadujeme

Požiadavky na zamestnanca:
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (stavebná fakulta)
-geotechnik- statika – zameranie na geotechnické konštrukcie
-rozpočtár – práca v programe CENKROS, spracovanie rozpočtov v štruktúre podľa TSP (agregované položky)
-AutoCad, Civil,
-GEO5, STRAP, SCIA, IDEA STATICA - vítane
-Excel
-Word
-vodičský preukaz B (výhodou)
-prax (výhodou)
-osvedčenie o odbornej spôsobilosti (výhodou)

Ponúkame

Ponúkame
-práca na plný úväzok
- vypracovanie projektov vo všetkých stupňoch projektovej prípravy v oblasti dopravných stavieb (cesty I., II. a III. triedy, rýchlostné cesty a diaľnice, parkoviská, odstavné plochy, projektovanie mostov, lávok, prípojok vedení ,projekty IBV, spracovanie rozpočtov, projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody, kanalizácie, protipovodňové opatrenia)
- komunikácia a spolupráca so skúseným tímom projektantov,
- komunikácia so zástupcami investorov/objednávateľov
- komunikácia so zhotoviteľskými spoločnosťami

Predpokladaný nástup ihneď - dohodou
Úvazok trvalý pracovný pomer
Lehota pre prihlásenie priebežne
Ponúkaný plat od 1000€ zákl. hruba mzda
Ponúkané bonusy k platu

mesačné platové bonusy, individuálne ohodnotenie na mesačnej/ročnej báze

Ďalšie informácie

Zamestnanecké výhody, benefity
- stabilné zázemie a istota zamestnania,
-skúsený projektový tím s dlhoročnými skúsenosťami
- mesačné platové bonusy
- individuálne ohodnotenie na mesačnej/ročnej báze
- pružná pracovná doba
- príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie
- externé a interné semináre, workshopy ako podpora osobného aj profesijného rastu
- zaujímavá práca na významných projektoch
- možnosť viesť vlastný projekčný tím
- kariérny rast
- rôzne firemné akcie - športové, spoločenské


Kontaktné informácie
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
08001 Prešov

Tel.: 0517463695
Mail: ispo@ispo.sk
Web: www.ispo.sk

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby,
je firma s viac ako 30 ročnými odobrnými skúsenosťami v oblasti projekčnej činnosti.
Poskytujeme:
všetky stupne plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb hlavne v oblasti dopravných stavieb,
spracovanie prieskumov, geodetické a kartografické práce, stavebný dozor v priebehu výstavby, spracovanie
dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, konzultačnú, poradenskú a expertíznu činnosť stavieb hlavne
v oblastiach:
dopravné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty, inžinierske siete, regenerácie obcí, elektrické zariadenia
ako sú trafostanice, distribučné siete NN a VN, elektroinštalácie objektov, všetky typy telekomunikačných
miestnych a diaľkových rozvodov, verejné osvetlenie vrátane spracovania svetelno–technických výpočtov,
ochrany stavieb pred bleskom a prepätím, vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, ČOV),
protipovodňové opatrenia a úpravy vodných tokov, technické vybavenie stavieb, technologické zariadenia stavieb.