Prejsť na obsah

Projektant vodohospodárskych stavieb a plynovodov - ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby

Pracovná pozícia (názov) Projektant vodohospodárskych stavieb a plynovodov
Požadujeme

Požiadavky na zamestnanca:
vysokoškolské vzdelanie (stavebná fakulta)
AutoCad, Office
vodičský preukaz B
vhodné aj pre absolventa
prax výhodou
osvedčenie o odbornej spôsobilosti výhodou
A2 líniové vedenia a rozvody
A2 vodohospodárske stavby
I2 -Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb – vodohospodárske stavby
I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
organizáciami

Ponúkame

-práca na plný úväzok
-možnosť projektovania vodných stavieb a plynovodov, prípojok
-spracovanie štúdií a všetkých stupňov projektovej dokumentácie
-komunikácia a spolupráca s tímom projektantov, investorom, obhliadky v teréne

Predpokladaný nástup ihneď- dohodou
Úvazok trvalý pracovný pomer
Lehota pre prihlásenie priebežne
Ponúkaný plat 800-1000 € brutto
Ponúkané bonusy k platu

Zamestnanecké výhody, benefity
- stabilné zázemie a istota zamestnania
- pružná pracovná doba
- príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie
- externé a interné semináre, workshopy ako podpora osobného aj profesijného rastu
- zaujímavá práca na významných zákazkách
- možnosť viesť vlastný projekčný tím
- kariérny rast
- rôzne firemné akcie - športové, spoločenské

Ďalšie informácie


projektovanie vodohospodárskych stavieb (vodovody, kanalizácie, protipovodňové opatrenia a súvisiace konštrukcie)
projektovanie plynovodov a súvisiacich konštrukcii
koordinovanie prác s inými profesnými skupinami
komunikácia s klientom, správcami IS a dotknutými organizáciami


Kontaktné informácie
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
08001 Prešov

Tel.: 0517463695
Fax: 0517463699
Mail: ispo@ispo.sk
Web: www.ispo.sk


ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby,
je firma s viac ako 30 ročnými odbornými skúsenosťami v oblasti projekčnej činnosti.
Poskytujeme:
všetky stupne plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb hlavne v oblasti dopravných stavieb,
spracovanie prieskumov, geodetické a kartografické práce, stavebný dozor v priebehu výstavby, spracovanie
dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, konzultačnú, poradenskú a expertíznu činnosť stavieb hlavne
v oblastiach:
dopravné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty, inžinierske siete, regenerácie obcí, elektrické zariadenia
ako sú trafostanice, distribučné siete NN a VN, elektroinštalácie objektov, všetky typy telekomunikačných
miestnych a diaľkových rozvodov, verejné osvetlenie vrátane spracovania svetelno–technických výpočtov,
ochrany stavieb pred bleskom a prepätím, vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, ČOV),
protipovodňové opatrenia a úpravy vodných tokov, technické vybavenie stavieb, technologické zariadenia stavieb.


Ďaľšie pracovné ponuky tohoto zamestnávateľa