Prejsť na obsah

Expert odvetvia kriminalistická metalografia a odvetvia kriminalistická technická diagnostika - Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Pracovná pozícia (názov) Expert odvetvia kriminalistická metalografia a odvetvia kriminalistická technická diagnostika
Požadujeme

viď priložený dokument

Ponúkame

viď priložený dokument

Predpokladaný nástup ASAP
Úvazok štátna služba v PZ
Lehota pre prihlásenie 30.9.2024
Ponúkaný plat 1949,50
Ponúkané bonusy k platu

viď priložený dokument

Ďalšie informácie

viď priložený dokument

download_attachment download_attachment (108,5 kB)

Kontaktné informácie
Kriminalistický a expertízny ústav PZ
Sklabinská 1
812 72 Bratislava

Tel.: 09610 57173
Mail: radoslav.heniger@minv.sk
Web: http://info.minv.sk/pz/keupz/Stranky/uvod.aspx

Hlavnou náplňou činnosti KEÚ PZ je poskytovanie odbornej a znaleckej činnosti pre orgány činné v trestnom konaní a súdy.

KEÚ PZ je znalecký ústav zapísaný v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR v odbore 490000 Kriminalistika.

KEÚ PZ je držiteľom certifikátu, ktorý potvrdzuje, že má systém manažérstva kvality účelne vybudovaný, udržiavaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

KEÚ PZ je držiteľom osvedčenia o akreditácii, podľa ktorého je spôsobilý vykonávať skúšky nestranné a dôveryhodne plnením požiadavky normy ISO/IEC 17025/2005.

KEÚ PZ je od roku 1998 členom ENFSI - Európskej siete ústavov forenzných vied, ktorá združuje 63 forenzných ústavov z 36 krajín Európy.


Ďaľšie pracovné ponuky tohoto zamestnávateľa