Prejsť na obsah

Vysman s.r.o.

Vysman s.r.o.

Vysman s.r.o.
Ružinovská 42
82101 Bratislava

Tel.: 0910268615
Mail: ponukaprace@vysman.sk

Pracovná náplň:
• riadenie stavby a stavebných prác
• sledovanie ekonomických a časových ukazovateľov stavby
• riadenie a koordinácia zamestnancov na pracovisku a na stavbe
• vytváranie cenový ponúk pre realizáciu stavieb
• aktualizácie cenových ponúk
• výberové konanie dodávateľov pre realizáciu stavebných činností
• riadenie a koordinácia prác subdodávateľov
• kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov so subdodávateľmi