Prejsť na obsah

Špecialista bezpečnosti IT - Železnice Slovenskej republiky

Pracovná pozícia (názov) Špecialista bezpečnosti IT
Požadujeme

Do Absolventského programu Železničných telekomunikácií ŽSR hľadáme šikovného
absolventa, ktorého náplňou práce bude:
- spolupráca na riešení/eskalácii bezpečnostných incidentov informačnej
a kybernetickej bezpečnosti
- analýza IS z hľadiska informačnej bezpečnosti a požiadaviek platnej legislatívy
SR
- analýza a testovanie úrovne zabezpečenia systémov KIS ŽSR
- analýza rôznych vektorov útokov a prijímanie opatrení na obmedzenie alebo
zastavenie útoku, korelácia bezpečnostných udalostí, posudzovanie rizík
- rýchla reakcia pri bezpečnostných hrozbách a útokoch, ako sú vírusy, útoky,
odmietnutia služby, prieniky
- vyhľadávanie, zber a bezpečné ukladanie dôkazov s dôrazom na použiteľnosť
pri súdnych sporoch, vyšetrovanie incidentov a návrh mitigačných opatrení

Aké máme požiadavky?
Vysokoškolské vzdelanie I. al. II. stupňa so zameraním na informačnú bezpečnosť,
kyberbezpečnosť

Ponúkame

Čo získaš?
- Istotu pravidelnej mzdy
- Pružný pracovný čas
- Odborné školenia
- Elektronické stravovacie poukážky
- Cestovné výhody doma i v zahraničí
- Príspevky na rekreačné pobyty v zariadeniach ŽSR
- Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Ako nováčikovi Ti ponúkame nástupnú mzdu nižšiu ako budú mať Tvoji skúsenejší
kolegovia. Prijímame Ťa však s víziou ďalšej spolupráce. Preto ak sa budeš pod
dohľadom skúseného kolegu pre cieľovú pozíciu pripravovať dôsledne a splníš
predpoklady na jej obsadenie, radi Ťa zaradíme k stálym zamestnancom na dobu
neurčitú, s vyššou mzdou a prémiami.
Železnice Slovenskej

Predpokladaný nástup dohodou
Úvazok plný úväzok, doba určitá
Lehota pre prihlásenie 31.08.2021
Ponúkaný plat 990 € brutto, rast mzdy po úspešnom ukončení Absolventského programu
Ponúkané bonusy k platu

990 € brutto, rast mzdy po
úspešnom ukončení
Absolventského programu

Ďalšie informácie

Železnice Slovenskej republiky sú manažérom železničnej infraštruktúry na
Slovensku. Našim poslaním je zabezpečenie modernej, bezpečnej, efektívnej a
environmentálne priaznivej železničnej infraštruktúry. Riadime, organizujeme a
koordinujeme železničnú dopravnú činnosť na celom území Slovenska.

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stabilnej firmy!

Kontakt: slovackova.galina@zsr.sk, 0904/746 549

download_attachment download_attachment (1,17 MB)

Kontaktné informácie
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
81361 Bratislava

Mail: jurcinova.jana@zsr.sk

Ďaľšie pracovné ponuky tohoto zamestnávateľa