logo portal absolventov stu
Október 2014
www.absolventi.stuba.sk
fold-conner
=""
Rektor STU prevzal ocenenie DS Label
Prestížne ocenenie DS Label prevzal rektor STU Robert Redhammer. Toto ocenenie udeľuje Európska komisia raz ročne európskym univerzitám, ktoré uspeli v posudzovaní nimi vydávaných dodatkov k diplomom.

čítať viac button arrow
UDIALO SA
=""
Cenu za najlepšie realizovaný transfer technológií
Kancelária spolupráce s praxou STU získala cenu v kategórii "Najlepšie realizovaný transfer technológií".
Cenu udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR s partnermi Neulogy a.s. a BIC Bratislava spol. s r.o.
čítať viac button arrow
Cena Jána Bahýľa

cena bahyl
Začiatkom októbra 2014 vyvrcholil 7. ročník súťaže o Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie. Čestné uznanie získala aj Strojnícka fakulta STU.
čítať viac button arrow
STU úspešne ukončila NATO projekt
projekt nato stu
Úlohou vedcov z STU bolo vybudovať systém včasného varovania pre vodohospodársky podnik v Novom Sade, a tým zamedziť prípadnému použitiu znečistených zdrojov na prípravu pitnej vody.
čítať viac button arrow
NAPÍSALI/POVEDALI NIE LEN O NÁS
Elosys predstavil aj prvú elektrickú motokáru

Záujemcovia o nové technológie si prišli na svoje aj pri prezentovaní prvej elektrickej motokáry vyrábanej na Slovensku.
čítať viac button arrow
Nová automobilka môže urýchliť dostavbu diaľnice do Košíc
Slovensko má priestor aj pre štvrtú automobilku, ktorá by mohla vyrásť na východe Slovenska.
čítať viac button arrow
Študenti sa pochválili formulami
Vysokoškoláci predstavili na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici formuly, aké nie je možné vidieť bežne na pretekárskych okruhoch.
čítať viac button arrow
Univerzitný vedecký park STU
V rokoch 2013 až 2015 STU realizuje projekt Univerzitný vedecký park STU Bratislava spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EU, štátneho ...
čítať viac button arrow
PLÁNOVANÉ PODUJATIA
fold-conner
13.
november
Techniky uzatvárania predaja
Biznis raňajky InQb s hosťom Ivanom Kostolným.
čítať viac button arrow
Trans Tech burza

NOVEMBER 11-12., 2014
Podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných v rámci SR.
čítať viac button arrow
Duševné vlastníctvo a transfer technológií III.
NOVEMBER 26., 2014
Odborný seminár zameraný na tému duševného vlastníctva a transferu technológií.
čítať viac button arrow
DO VAŠEJ POZORNOSTI
isover astana
Isover 2015
Úlohou 11. ročníka súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest je navrhnúť obytný objekt (súbor) v Astane (Kazachstan) ako súčasť areálu EXPO 2017.
čítať viac button arrow
Výzva o najlepšiu publikáciu STU
Vedenie STU vyhlasuje finančne dotovanú výzvu o najlepšiu publikáciu v troch kategóriách.
čítať viac button arrow
Portál firiem MTF STU

Cieľom portálu je podporiť partnerské vzťahy medzi MTF STU a hospodárskymi subjektami z praxe.
čítať viac button arrow
Všetky aktuality STU a fakúlt
Dalšie zaujímavé informácie z prostredia STU a jednotlivých fakúlt
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Kontaktné informácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Tel.: +421 2 57 29 41 11 | Fax: +421 2 57 29 45 37
Mail: public@stuba.sk
social-icon-fb social-icon-tw social-icon-youtube
Webová verzia Odhlásenie odberu
Copyright © Slovenská technická univerzita v Bratislave
Všetky práva vyhradené