Portál absolventov STU v Bratislave
Apríl 2013
facebook STU youtube STU twitter STU
VEDCI STU VYVINULI BIONÁHRADY KOŽE

prof Bakos

Náhrady kože, ktoré vytvoril tím profesora Dušana Bakoša z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU už prešli klinickými štúdiami na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Ružinove.

„Používame syntetickú trojrozmernú matricu z prírodných polymérov - kolagén, hyaluronan či elastín a vytvárame „lešenie", na ktorom sa kultivujú vlastné bunky pacienta. Ide vlastne o náhradu dermy, na ktorej sa pri hojení vytvorí nová vrchná vrstva kože - epiderma," vysvetľuje profesor Bakoš.

čítať viac

ZAUJÍMAVOSTI

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK AJ NA FEI STU

Areál v Mlynskej doline má rozlohu asi 20-tisíc m2. Nachádzajú sa tu 4 silné fakulty dvoch kľúčových univerzít, denne tu pôsobí viac ako 800 učiteľov, 9 000 študentov, 300 výskumníkov ...

čítať viac

MLADÍ VEDCI PREVZALI GRANTY NA VÝSKUM

Celkovou sumou presahujúcou 120-tisíc eur podporila STU výskumné projekty v rámci Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov.

čítať viac
UDIALO SA

ŠTUDENTI STROJNÍCKEJ FAKULTY PREDSTAVILI UŽ TRETIU FORMULU

Tomuto autu stačí na cestu z Bratislavy do Košíc liter benzínu! Ide o vozidlo kategórie "Futuristic Prototype". Ide o automobil budúcnosti s minimálnou váhou a rozmermi. Špecializácia vozidla spočíva ...

čítať viac

SÚŤAŽ „SÚČASNÝ SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM OČAMI MLADÝCH ARCHITEKTOV 2013"

Súťaž s cieľom nájsť architektonické riešenie podľa súčasných požiadaviek, odrážajúcich národné špecifiká historickej a modernej rezidenčnej architektúry.

čítať viac
NAPÍSALI O NÁS

UNIVERZITY BUDÚ ODTERAZ PRI VÝSKUME VIAC SPOLUPRACOVAŤ

Intenzívnejšie spolupracovať v oblasti výskumu chce 8 slovenských univerzít. Vytvorili Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, ktorých rektori chcú spolupracovať pri zlepšovaní ...

čítať viac

STU DOSTALA PRESTÍŽNY EURÓPSKY CERTIFIKÁT ECTS

Rektor STU Robert Redhammer prevzal certifikát ECTS Label, udeľovaný Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru univerzitám v Európe).

čítať viac

ŠTUDENTI ARCHITEKTÚRY VYTVORILI 3 PROJEKTY PREMENY ZÓNY LAFRANCONI

V lodenici pri botanickej záhrade v Bratislave boli 25. apríla prezentované najzaujímavejšie návrhy premeny betónovej plochy pod mostom Lafranconi pri Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ).

čítať viac

OSTROV SIHOŤ BUDÚ CHRÁNIŤ SENZORY

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU má pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť vyvinúť systém senzorov, ktorý by sledoval pohyb cyklistov aj verejnosti.

čítať viac
DO VAŠEJ POZORNOSTI

ZDRAVÉ DOMY 2013

Medzinárodná konferencia v dňoch 9. - 10. 5. 2013 v Brne, zameraná na využitie prírodných stavebných materiálov v energeticky úsporných stavbách, ...

čítať viac

ERIN 2013

Medzinárodná konferencia v dňoch 15. - 17. 5. 2013 v Častej Papierničke, zameraná na vzdelávanie, výskum a inovácie.

čítať viac

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE BUDOVANIA UNIVERZITNÉHO VEDECKÉHO PARKU V TRNAVE

Dňa 17. 5. 2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku v Trnave za účasti slovenských zahraničných hostí.

čítať viac

FORMING 2013


Medzinárodná konferencia zamerané na plasticitu materiálov sa uskutoční v dňoch 11. - 14. septembra 2013 v Piešťanoch.

čítať viac
VŠETKY AKTUALITY Z STU A FAKÚLT
logo STU logo SvF logo SjF logo FEI
logo FCHPT logo FA logo MTF logo FIIT
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Tel.: +421 2 57 29 41 11 | Fax: +421 2 57 29 45 37 | Mail: public@stuba.sk