logo portal absolventov stu
November 2015
www.absolventi.stuba.sk
fold-conner
Otvorenie UVP
Otvorenie vedeckého parku v Trnave

Nové materiály s výnimočnými vlastnosťami budú skúmať vedci v Trnave. Umožnia im to unikátne prístroje, vďaka ktorým môžu meniť vlastnosti materiálov pôsobením ionového žiarenia či plazmy.

Zariadenia sú umiestnené na Materiálovotechnolgickej fakulte STU so sídlom v Trnave, kde univerzita 4. decembra 2015 otvorila dva nové pavilóny s laboratóriami: Slovenské ionové centrum SlovakION a Výskumné pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov.

Obe pracoviská sú súčasťou Univerzitného vedeckého parku Cambo Trnava.

čítať viac button arrow
UDIALO SA
Dekréty excelentným tímom mladých výskumníkov
mladi vyskumnici / dekrety

Začiatkom novembra rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdal dekréty excelentným tímom mladých výskumníkov.


čítať viac button arrow
STU má najlepšie technické fakulty na Slovensku
ARRA logo
Už jedenástykrát v poradí zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) rebríček najlepších fakúlt verejných a súkromných vysokých škôl.

čítať viac button arrow
NAPÍSALI/POVEDALI NIE LEN O NÁS

Riadenie nemôže byť diktát, ani na univerzite


"STU obstojí aj v medzinárodnej konkurencii, len ju musíme lepšie predať," hovorí jej rektor Robert Redhammer.

čítať viac button arrow

Na beánii vytvorili chemici slovenský rekord


Na plese študentov Beánia chemikov sa pokúsili jeho účastníci o rekord v hraní kameň, papier, nožnice.

čítať viac
button arrow

PLÁNOVANÉ PODUJATIA
fold-conner
8.
december

Emancipované: prvá generácia architektiek na Slovensku

Zaujímavá výstava, ktorá si kladie za cieľ prostredníctvom reflexie osobností a diela šestice vybraných architektiek aspoň načrtnúť obraz o pôsobení žien v slovenskej architektúre minulého storočia.

čítať viac button arrow
Ako zabezpečiť, aby Vaše projekty dopadli dobre
DECEMBER 10., 2015
Inkubátor v spolupráci s generálnym partnerom TATRABANKA pripravuje pre firmy Biznis raňajky InQb, ktoré sú vždy venované vybranej odbornej téme pre podnikateľov.
čítať viac button arrow
Kampaň Enterprise Slovakia a súťaž startupov
2016
12-mesačná kampaň "Enterprise Slovakia", ktorá má za ciel lepšie prepojiť privátny sektor, korporácie pôsobiace na Slovensku a štátnu správu so Start up-mi.
čítať viac button arrow
DO VAŠEJ POZORNOSTI
Noví profesori menovaní prezidentom
Prezident Andrej Kiska v utorok 24. novembra 2015 vymenoval 29 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov.
čítať viac button arrow
Konferencia Najlepší z najlepších
Zviditeľnenie najväčších úspechov a výmena skúseností v rámci projektov operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV).
čítať viac button arrow
Všetky aktuality STU a fakúlt
Dalšie zaujímavé informácie z prostredia STU a jednotlivých fakúlt
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Kontaktné informácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Tel.: +421 2 57 29 41 11 | Fax: +421 2 57 29 45 37
Mail: public@stuba.sk
social-icon-fb social-icon-tw social-icon-youtube
Webová verzia Odhlásenie odberu
Copyright © Slovenská technická univerzita v Bratislave
Všetky práva vyhradené