Portál absolventov STU v Bratislave
Júl 2013
facebook STU youtube STU twitter STU
NÍZKOFREKVENČNÝ ZVUK A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE

noise a health

Doterajšie spôsoby merania zvuku na hranici počuteľnosti nemusia vystihovať jeho skutočný vplyv na zdravie človeka.
Práve v týchto dňoch v karentovaných časopisoch Archives of Acoustic (Vol. 38, No. 2, 2013) a Noise and Health (July-August 2013) publikuje články na túto tému uznávaný odborník na hluk a kmitanie Stanislav Žiaran.

„Hluk neovplyvňuje len náš sluchový orgán, ale aj kardiovaskulárny a nervový systém, má vplyv na psychiku a celkové zdravie človeka. Viaceré vedecké štúdie poukazujú na to, že tretinu civilizačných chorôb, ako je napr. hypertenzia, spôsobuje práve nadmerné vystavenie ľudí hluku," hovorí S. Žiaran zo Strojníckej fakulty STU.

čítať viac

UDIALO SA

VYSOKÉ ŠKOLY AKO MOTORY ROVOJA VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI

V spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva sa uskutočnilo úvodné stretnutie účastníkov národného projektu na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.

čítať viac

STAVEBNÍ INŽINIERI ZLOŽILI SĽUB

Dvadsať stavebných inžinierov zapísaných do Zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí môžu vykonávať regulované povolanie autorizovaného inžiniera.

čítať viac
NAPÍSALI/POVEDALI NIELEN O NÁS

KEDY BUDE V BRATISLAVE NOVÝ STARÝ MOST?

Starý most je pre Bratislavčanov v posledných rokoch skôr vychádzková atrakcia, ako skutočné prepojenie oboch brehov Dunaja. Od septembra by sa to malo postupne začať meniť.

čítať viac

ZDRAVIE MÔŽE OVPLYVNIŤ AJ ZVUK, KTORÝ TAKMER NEPOČUŤ

Hluk neovplyvňuje len uši, ale aj kardiovaskulárny a nervový systém, má vplyv na psychiku a celkové zdravie človeka. Tvrdí to odborník Stanislav Žiaran z bratislavskej Slovenskej technickej univerzity.

čítať viac
DO VAŠEJ POZORNOSTI

NOVÁ DATABÁZA EXPERTOV APVV

APVV buduje novú komplexnú databázu expertov a hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie projektov výskumu a vývoja, ochotných vypracovať posudky na projekty v rámci výziev agentúry.

čítať viac

JESENNÁ UNIVERZITA ARCHTEKTÚRY V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Medzinárodný workshop určený študentom architektúry, krajinnej architektúry, histórie umenia, geodézie..., a zameraný na tému sakrálnych pamiatok v krajine.

čítať viac
VŠETKY AKTUALITY Z STU A FAKÚLT
logo STU logo SvF logo SjF logo FEI
logo FCHPT logo FA logo MTF logo FIIT
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Tel.: +421 2 57 29 41 11 | Fax: +421 2 57 29 45 37 | Mail: public@stuba.sk