Portál absolventov STU v Bratislave
August 2013
facebook STU youtube STU twitter STU
UNIVERZITNÉ VEDECKÉ PARKY POTIAHNU UNIVERZITU DOPREDU

univerzitne vedecke parky podpis

Vďaka plánovaným investíciám v rámci projektov Univerzitných vedeckých parkov budú niektoré vedecké pracoviská STU unikátne v európskom rozmere. Špičková infraštruktúra umožní zintenzívniť spoluprácu výskumných tímov so zahraničím.

 

čítať viac

UDIALO SA

STU VYBUDOVALA CHEMICKÉ LABORATÓRIA V AFGANISTANE

28. augusta boli slávnostne uvedené do prevádzky dve študentské laboratória, vybudované za pomoci STU.

čítať viac

VEDECKÝ TÍM STU SKÚMA VZNIK A LIEČBU NEURODEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ

Príčiny vzniku a možnú liečbu ochorení ako Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a ďalšie, skúmajú vedci na STU pomocou NMR.

čítať viac
NAPÍSALI/POVEDALI NIELEN O NÁS

SLOVENSKÍ VEDCI BOJUJÚ S ALZHEIMEROM

Pomocou magnetickej rezonancie odborníci hľadajú látky, ktoré by pomohli pri ochorení mozgu
Skúmajú mozog potkanov. A pokúšajú sa zistiť, ako fungujú ochorenia mysle.

čítať viac

STU SPOLUTVORÍ EKOLOGICKEJŠIU CHÉMIU

STU spolupracuje na európskom výskumnom projekte, ktorého cieľom je nájsť ekologickejšie postupy pre tvorbu vzácnych látok používaných v priemysle, potravinárstve či vo farmácii.

čítať viac
DO VAŠEJ POZORNOSTI

INTERIÉR 2013

Konferencia s medzinárodnou účasťou, zameraná na interiérový dizajn. Prednášajúci z oblasti architektúry, interiérovej tvorby a nábytku, neuroergonómie, medicíny a spoločenských vied ...

čítať viac

PODPORUJEME INDIVIDUALITY

Program Nadácie Intenda určený doktorandom, ktorí sa vo svoje dizertačnej práci venujú prírodným, technickým, lekárskym prípadne pôdohospodárstvu, spoločenským, alebo humanitným vedám.

čítať viac

AKREDITOVANÉ POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM FACILITY MANAGEMENT

Postgraduálne štúdium určené pre študentov a absolventov Stavebnej fakulty a pre pracovníkov v pracovných pozíciách ako facility manažér, projektový manažér, správca budovy ...

čítať viac

PRÍLEŽITOSŤ ZÍSKAŤ GRANTY OD ABB

Spoločnosť ABB vyzýva akademické a výskumné inštitúcie k predloženu návrhov na podporu nadaných postgraduálnych študentov a ich projektov v oblasti energetiky a automatizácie...

čítať viac
VŠETKY AKTUALITY Z STU A FAKÚLT
logo STU logo SvF logo SjF logo FEI
logo FCHPT logo FA logo MTF logo FIIT
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Tel.: +421 2 57 29 41 11 | Fax: +421 2 57 29 45 37 | Mail: public@stuba.sk