Portál absolventov STU v Bratislave
September 2013
facebook STU youtube STU twitter STU
STU OTVORILA NOVÝ AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

otvorenie skolskeho roka 2013-14

„Minulý akademický rok bol pre STU veľmi úspešný, získali sme financie na budovanie Univerzitného vedeckého parku v Trnave a parku Sience City Bratislava a tento rok začíname s realizáciou projektov, obnovou budov, laboratórií a výskumných zariadení."

 

čítať viac

UDIALO SA

THE FREESCALE CUP 2013

Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky sa zúčastnili na svetovom finále súťaže Global Freescale Cup. V silnej konkurencii z celého sveta skončili na zaslúženom šiestom mieste.

čítať viac

LETNÁ UNIVERZITA PRE STREDOŠKOLÁKOV 2013

Viac ako 50 gymnazistov zo všetkých kútov Slovenska začalo tohtoročný školský rok celkom netradične. Miesto stredoškolských lavíc obsadili na celé tri dni lavice našich univerzitných posluchární.

čítať viac

AUTOMOBILOVÁ PRODUKCIA SPOLOČNE

Vedenia spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) a Slovenskej technickej univerzity (STU) na pôde univerzity diskutovali o zvyšovaní kvality vzdelávania, uplatnení absolventov a..

čítať viac

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV NA STAVEBNEJ FAKULTE

Takmer 700 študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia sa zložením slávnostného imatrikulačného sľubu začlenilo do akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami.

čítať viac
NAPÍSALI/POVEDALI NIELEN O NÁS

NA STU OTVORILI LETNÚ UNIVERZITU PRE STREDOŠKOLÁKOV

Študenti tretích ročníkov gymnázií sa zoznámili s úlohami, ktoré riešia výskumníci univerzity, súťažili o zaujímavé ceny.

čítať viac

STU CHCE SPOLUPRACOVAŤ S VOLKSWAGENOM

Študenti budú môcť zrejme už čoskoro na STU v Bratislave študovať aj program Automobilová mechatronika.

čítať viac

STU: OTVORILA NOVÝ AKADEMICKÝ ROK, CHYSTAJÚ OPRAVY INTERNÁTOV

Rektor univerzity Robert Redhammer upozornil na aktivity, ktoré školu v tomto roku čakajú. Patrí medzi ne i rekonštrukcia internátov.

čítať viac

POZRITE SA CEZ ELEKTRÓNOVÝ MIKROSKOP

Pod elektrónovým mikroskopom, šikovným nástrojom na skúmanie sveta takého malého, že menšia od neho je už len ríša molekúl a atómov...

čítať viac
DO VAŠEJ POZORNOSTI

APLIKÁCIA DIABETOLOGICKÉHO DENNÍKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU vytvoril aplikáciu diabetologického denníka pre mobilné telefóny s operačným systémom Android.

čítať viac

NEMECKÝ INFORMAČNÝ DEŇ NA STU

Informačný seminár pre absolventov a študentov končiacich ročníkov Slovenskej technickej univerzity, ktorí majú záujem o prácu v Nemecku.

čítať viac

ŠTIPENDIÁ PRE DOKTORANDOV V OBLASTI URBÁNNEHO PLÁNOVANIA V

MELBOURNE

Program podporuje výnimočných doktorandov, ktorí sa zaoberajú vedeckým a na údajoch založenom prístupe k problematike trvalej udržateľnosti miest.

čítať viac

ÚSPECHY VEDY A VÝSKUMU NA STU


Stránka prinášajúca prehľad najnovších objavov a technológií, patriacich medzi vlajkové lode vedy a výskumu na Slovensku.

čítať viac
VŠETKY AKTUALITY Z STU A FAKÚLT
logo STU logo SvF logo SjF logo FEI
logo FCHPT logo FA logo MTF logo FIIT
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Tel.: +421 2 57 29 41 11 | Fax: +421 2 57 29 45 37 | Mail: public@stuba.sk