Prejsť na obsah

ACM ICPC 2019

Piatok, 18. október 2019 - Sobota, 19. október 2019

Programátorská súťaž ACM (ACM Programming Contest) je celosvetová súťaž poriadaná americkou organizáciou Association for Computing Machinery, počítačovou organizáciou, ktorá existuje od roku 1947. Súťaž je určená 1-3 členným tímom študentov vysokých škôl po celom svete a prebieha v niekoľkých kolách:

Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v ôsmich mestách:
* Brno * Ostrava * Plzeň * Praha * Banská Bystrica * Bratislava * Košice * Žilina *

Dôležité termíny:

> Programovacie jazyky: Java, C++ a C.
> Zadania z predchádzajúcich ročníkov svetového finále súťaže >>>
> Technické pravidlá >>>
> Ďalšie informácie nájdete na stránkach >>>

> Zoznam prihlásených tímov >>>
> Pravidlá pre používanie literatúry:
Súťažiaci môžu používať akúkoľvek literatúru v papierovej forme (knihy, manuály, výpisy programov, slovníky.
Súťažiacinesmie priniesť a používať literatúru v elektronickej podobe, prípadne akýkoľvek iný softvér či dáta.
> Pre postup do regionálneho kola je potrebné spĺňať tieto pravidlá, ktoré sú graficky znázornené v Eligibility Decision Tree.


Miesto súťaže: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2 >>>

Ďalšie informácie.