Prejsť na obsah

Aktuálne problémy zdaňovania v praxi

Streda, 19. jún 2019 - Streda, 19. jún 2019

Lektorka: Dagmar Bednáriková
Termín: 19.06.2019 od 09:00 - 10:30 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, Pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie. č. miestnosti 102

O čom budeme hovoriť?
• daňová sústava SR - členenie, právne zakotvenie,
• zdaniteľné príjmy, formalizácia,
• princípy zdaňovania,
• kategorizácia a uplatniteľnosť výdavkov, 
• pripravovaná novela zákona od 1. januára 2020.

O lektorke:
Dagmar Bednáriková sa od roku 1994 venuje službám, ktoré sú spojené s vedením účtovníctva, mzdovej a ekonomickej agendy. Od roku 2003 sa aktívne zaoberá aj daňovým poradenstvom. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov a špecializuje sa na problematiku dane z príjmov, medzinárodné zdaňovanie a daň z pridanej hodnoty.
Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 18.06.2019 do 15:00 hod.