Prejsť na obsah

Energeticky efektívne výrobné procesy v automobilovom priemysle

Utorok, 27. apríl 2021 - Štvrtok, 29. apríl 2021
Podujatie: online konferencia

Nemeckí a slovenskí odborníci Vám predstavia nové poznatky, najnovšie trendy a best practices z oboch krajín. Konferencia bude simultánne tlmočená a účasť na nej je bezplatná.
Rovnako Vám ponúkame v dňoch 28. - 29. apríla 2021 možnosť viesť individuálne kooperačné rozhovory so zúčastnenými nemeckými firmami. Veríme, že získané informácie, ako i nadviazané kontakty budú pre Vás prínosom.

Registrácia je možná do 21. apríla 2021.

Viac informácií, vrátane profilov firiem, ktoré vystúpia na konferencii a s ktorými môžete realizovať kooperačné rozhovory, nájdete na našej webovej stránke.

V prípade otázok sa môžete na mňa kedykoľvek obrátiť.
Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu s Vami.

Petra Erbova, PhD.

AHK Slowakei
The Europeum B | Suché mýto 1 | SK-811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 2085 0638 | Mob.: +421 902 918 263
E-Mail: erbova@ahk.sk | Web: www.slowakei.ahk.de