Prejsť na obsah

FAD STU súčasťou festivalu BIELA NOC

Piatok, 29. september 2023 - Nedeľa, 1. október 2023

Biela noc je medzinárodný festival súčasného umenia, ktorý prepája umenie a verejný priestor. Návštevníkom ponúka silný vizuálny zážitok na aktuálne spoločenské témy a ponúka priestor na reflexiu a dialóg. Tešíme sa, že Fakulta architektúry a dizajnu STU je opäť súčasťou tohto podujatia, ktoré sa uskutoční od 29. 9. - 1. 10. 2023 v Bratislave. Počas podujatia bude sprístupnená verejnosti aj budova FAD STU, v ktorej návštevníci môžu navštíviť svetelnú inštaláciu Stage². Viac o podujatí sa dozviete TU.

Dielo Stage
² predstavuje svetelnú inštaláciu pracujúcu s hlasmi a verbálnym prejavom návštevníkov.Umocňovanie a vzájomná komunikácia v priestore historickej budovy dotvára interaktívnedielo. Návštevníci sú momentom verbálneho zblíženia dvoch osôb, ktoré vizuálne ovplyvňujú priestor historickej budovy. Autori diela Paulína Ebringerová, SarahGregor a Samuel Skyva pôsobia na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Dielo vzniklo ako súčasť predmetu Efemérne umenie, vedený Mgr. art. Paulínou Ebringerovou, ArtD. Predmet pod odbornou gesciou každoročne predstavuje monumentálne inštalácie vo verejnom priestore a vedie študentov prostredníctvom realizácií do života praxe (2022 - dielo LIIINE, 2021 - dielo Afloat, 2018 - Sprchový pavilón).

Partnerom projektu je CTRL_space. Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.LIIINE - B. Kubinský, P. Ebringerová, M. Čejteiová, spolupráca so spoločnosťou Kvant, projekt finančne podporil BSK

 

Afloat - B. Kubinský, P. Ebringerová, M. Moravčíková, projekt finančne podporili Granty EHP.


Sprchový pavilón - B. Kubinský, P. Ebringerová, L. Medlenová, B. Mažgutová, projekt finančne podporili JTRE.