Prejsť na obsah

Medzinárodná konferencia ENEF 2018

Utorok, 6. november 2018 - Streda, 7. november 2018

V dňoch 6.-7.11.2018 sa bude konať 13. ročník medzinárodnej konferencie ENEF zameranej na energetickú efektívnosť.
Medzinárodná konferencia "enef" vstupuje do 13. ročníka. Konferencia venovaná energetickej efektívnosti si počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala obľubu v odbornej aj laickej verejnosti a má svoje pevné miesto na slovenskom trhu konferencií venovaných energii. Dvojročná periodicita konferencie umožňuje prinášať jej účastníkom vždy najnovšie trendy, informácie a poznatky z oblasti energetickej efektívnosti, energetických služieb, inteligentných riadiacich systémov a riešení a tiež využitia obnoviteľných zdrojov energie. Tematické okruhy konferencie:

Odborné sekcie

 1. Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny
 2. Progresívne technológie a riešenia pre využívanie obnoviteľných foriem energie
 3. Racionálne využitie solárnej energie
 4. Elektromobilita – trvalo udržateľná doprava
 5. Garantované energetické služby – kľúč k zvyšovaniu energetickej efektívnosti
 6. Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj
 7. Inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov

 • výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
 • energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
 • spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
 • zástupcov štátnej správy a samosprávy
 • vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

http://www.enef.eu/2018/