Prejsť na obsah

Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softvérových aplikácií

Utorok, 26. marec 2019 - Utorok, 26. marec 2019

Dátum konania: 12. 3. 2019

Čas konania: 13.30 – 15.30 hod.

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: UVP TECHNICOM, CVTI SR


PROGRAM
13.30 – 14.20    Zapísaný dizajn – čo chráni a ako ho získať
14.30 – 15.00    Workshop: Rešerš na dizajn – databázy
15.10 – 15.30    Diskusia a osobné konzultácie

Srdečne pozývame podnikateľov a záujemcom o podnikanie na seminár, ktorého témou je „OCHRANA DIZAJNU PRODUKTOV A GRAFICKÉHO ROZHRANIA SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍ“. Prednášať bude Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. z Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva Centra vedecko-technických informácií SR.

Pre podnikateľov je dôležité poznať možnosti ochrany predmetov svojho podnikania. V oblasti módy, bytového zariadenia, softvérových riešení a mnohých iných odvetviach možno ako nástroj na ochranu produktov či grafického rozhrania využiť zapísaný dizajn. Dozviete sa ako postupovať pri žiadosti o zápis dizajnu na Slovensku a v zahraničí a aké práva a povinnosti vyplývajú po zapísaní dizajnu.

Pre podnikateľov je tiež dôležitá tiež vedomosť, či svojou činnosťou neporušujú práva iných podnikateľov. Preto v druhej časti Vám počas workshopu lektorka na praktických príkladoch ukáže, ako fungujú voľne prístupné nástroje na vyhľadávanie platných zapísaných dizajnov. V prípade, že si prinesiete vlastný notebook, môžete absolvovať praktické cvičenie spolu s lektorkou a zistiť, či je Váš dizajn nový.

Čo sa dozviete:
•    Dizajn – čo to je? 
•    Zapísaný dizajn – nástroj na ochranu vzhľadu vašich výrobkov a GUI
•    Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
•    Porušovanie práv k zapísaným dizajnom iných subjektov
•    Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch
•    Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu

Miesto konania: UVP TECHNICOM, miestnosť 001 a 002, ul. Němcovej 5, Košice

Ďalšie informácie.

Pozvánka