Prejsť na obsah

Prečo a ako chrániť dizajn produktu a GUI

Streda, 9. december 2020 - Streda, 9. december 2020

Lektorka: Mária Pospíšilová

Termín: 9.12.2020 od 18:00 - 19:30 hod. 
Miesto: Facebook Univerzitný technologický inkubátor STU InQb

Poznáš možnosti ochrany predmetov svojho podnikania? V oblasti módy, bytového zariadenia, softvérových riešení a mnohých iných odvetviach možno ako nástroj na ochranu produktov či grafického rozhrania využiť zapísaný dizajn. Aké sú podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete? Aké nástroje na ochranu dizajnu ešte existujú? Sleduj online stream a dozvieš sa viac.

Chcem dostať pripomienku pred podujatím.

O Márii Pospíšilovej
Mária študovala na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde získala titul doktor umenia (ArtD.) v odbore Dizajn. V Centre vedecko-technických informácií SR na Oddelení ochrany a komercializácie duševného vlastníctva pôsobí od roku 2014. Absolvovala akreditované vzdelávanie Úradu priemyselného vlastníctva SR zamerané na duševné vlastníctvo a v rámci pracovnej agendy sa venuje poskytovaniu konzultácií v oblasti ochrany a komercializácie (nielen) v oblasti dizajnu. Pracuje na úlohách s cieľom zvýšenia povedomia o transfere technológií, ktoré zahŕňajú prednáškovú a publikačnú činnosť, vypracovávanie odborných materiálov, a iné.

Podujatie je organizované v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II a Enterprise Europe Network.