Prejsť na obsah

Technical Computing Camp 2019

Štvrtok, 5. september 2019 - Piatok, 6. september 2019
Spoločnosť HUMUSOFT s.r.o. pozýva na šiesty ročník stretnutia používateľov a priaznivcov výpočtových a simulačných prostredí MATLAB®, COMSOL Multiphysics® a DSpace. Súčasťou budú prednášky o technických témach, interaktívne ukážky aplikácie, súťaž, tvorivá dielňa i priestor pre neformálne diskusie.

Medzi hlavné témy tohtoročného ročníka patrí analýza údajov, prediktívna údržba, počítačové videnie, Deep Learning, Model-Based Design, Low-Cost Hardware, robotika, simulácie fyzikálnych dejov a autonómne riadenie. Prednášať budú odborníci z firmy HUMUSOFT s.r.o., MATHWORKS aj ďalší pozvaní prednášajúci.

V rámci Technical Computing Camp bude prebiehať súťaž o najlepší používateľský projekt. Študenti sa môžu zúčastniť aj so svojou diplomovou či bakalárskou prácou. Súťažiaci môžu ostatným účastníkom prezentovať výsledky svojej práce alebo svoj domáci projekt! Stretnutie je určené všetkým, ktorí sa v neformálnom prostredí chcú dozvedieť viac o možnostiach využitia inžinierskych nástrojov MATLAB, COMSOL Multiphysics a DSpace. Na svoje si prídu ako súčasní používatelia uvedených systémov, tak začiatočníci a priaznivci výpočtových, modelovacích a simulačných systémov. Nástroje si budete môcť vyskúšať a následne svoje poznatky a otázky diskutovať s ďalšími účastníkmi.

Nebudú chýbať ani spoločensko-zábavné aktivity a dobré pivo aj jedlo. Na podujatie sú pozvaní technickí pracovníci z komerčného sektora aj záujemcovia z radov akademickej obce.

Hotel Fontána, Brnenská priehrada, Brno, ČR

Viac informácií