Prejsť na obsah

Udelenie čestného titulu Dr.h.c. Bjarne W. Olesenovi a Chuangzeng Zhangovi

Pondelok, 19. január 2015 - Pondelok, 19. január 2015

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

si Vás dovoľuje pozvať na


slávnostné zasadnutie Vedeckej rady STU


pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa


Bjarne W. Olesenovi Chuanzeng Zhangovi


v pondelok 19. januára 2015 o 14.00 hod.

v Aule Dionýza Ilkoviča
na Mýtnej ulici 36 v Bratislave