Prejsť na obsah

Výstava architektov Wimmera a Szönyiho v Brne

Piatok, 11. január 2019 - Nedeľa, 24. február 2019

Výstavu možno navštíviť v termíne od 11.1. do 24.2.2019,  piatok – nedeľa 10.00 -16.00 hod. 
vo Vile Stiassni, Hroznová 14, Brno

Libreto a kurátor výstavy:  Eva Borecká

Architektonický návrh výstavy: Pavol Pilař, Filip Bránický

Grafické spracovanie: Michal Dudáš

Spolupracujúce inštitúcie:  Metodické centrum moderní architektury v Brne, Vila Stiassni v Brne, Fakulta architektury VUT v Brne, Katedra architektúry SvF STU v Bratislave

Pozvánka na výstavu TU

Diela dvojice Wimmer-Szönyi,  tvoria nenápadnú, ale typickú vrstvu v našom architektonickom dedičstve. Sú skromné a neupútajú na prvý pohľad. Nestoja v prvej línii, na ktorej sa odohráva boj o novú architektúru a nemôžeme očakávať ani avantgardné výbuchy. Architekti preberali tvaroslovné novinky a transformovali bez ostrých hrán. Ale o to viac sa k nim treba vrátiť vtedy, keď si pripomíname niektoré stratené hodnoty. Spojenie výtvarného a remeselného v architektúre medzi také straty dnes určite patrí.

Štúdium  diela  autorov tejto „tradičnej moderny“ nepredstavuje  len  samoúčelné bádanie, ale kladie otázku o uplatnení remesiel, autorského detailu a výtvarného umenia v súčasnej architektúre. Zároveň sa dostáva do povedomia prínos a kvalita diela skupiny konzervatívnych architektov, ktorí tvorili na rozhraní tradičného a moderného v prúdovej  rôznorodosti architektonickej tvorby Slovenska v období rokov 1920 -1939.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD., Katedra architektúry SvF STU v Bratislave