Prejsť na obsah

Profesionálne Master of Business Administration automobilového priemyslu

Professional MBA Automotive Industry (ďalej len A MBA) je jedinečné postgraduálne vzdelávanie pre manažérov v angličtine, ktoré je realizované ako štúdium popri zamestnaní (externé) počas 4 semestrov (dvoch rokov, vrátane vypracovania a obhájenia diplomovej práce). Ide o riadne vysokoškolské štúdium akreditované na TU Wien, na Slovensku uznávané ako celoživotné vzdelávanie. Absolvent získa titul Master of Business Administration (MBA) Automotive Industry. Priama výučba sa realizuje v 4-dňových blokoch približne raz za mesiac (s výnimkou prázdnin a sviatkov) striedavo v Bratislave a vo Viedni (16x za dva roky) a to už od roku 2009.

Cieľom A MBA je, aby súčasní a budúci manažéri v automobilovom priemysle alebo v jeho dodávateľskom priemysle získali nové poznatky a zlepšili si svoje zručnosti. Podmienkou účasti je aspoň 2 ročná prax, vzdelanie aspoň 3 stupňa (aspoň bakalárske) a aktívna znalosť angličtiny na úrovni umožňujúcej aktívne zapojenie sa do štúdia. Medzi účastníkmi sú súčasní a budúci kapitáni automobilového priemyslu, členovia manažmentov, obchodníci, samostatní konzultanti, zakladatelia a majitelia firiem a tí, ktorí chcú začať alebo zrýchliť svoju kariéru v autobrandži. Každý rok hľadáme  troch až piatich záujemcov zo Slovenska, ktorí budú študovať. Termín podania záväzných prihlášok býva v júli a začiatok štúdia v októbri. Ak máte záujem, kontaktujte nás telefonicky na  0917 669 548 alebo prostredníctvom e-mailu na automotive@stuba.sk. Postup pre prihlásenie je popísaný v anglickom jazyku tu: apply nowSlávnostné otvorenie v poradí už ôsmeho "behu" programu sa uskutoční 6. októbra 2016 vo Viedni.


Štúdium je prvým európskym uceleným programom MBA, ktorý je určený manažérom autopriemyslu. Študijná skupina v max. počte 20-25 ľudí je tvorená účastníkmi z celého sveta. Okrem študentov zo Slovenska a Rakúska sa zapojili od roku 2009 do programu študenti z Nemecka,  Belgicka, Poľska, Talianska, Českej republiky, ba dokonca z Mexika, Kanady a Egypta. V ďalších ročníkoch pribudli študenti aj zo Slovinska, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Moldavska, Maďarska, Ruska, Belgicka, UK, USA, Číny, Indie, Bahrainu a Saudskej Arábie. Okrem vedomostí a špecifických zručností ako riešiť manažérske problémy získate vstupenku medzi lídrov autopriemyslu v Európe. Cena je  20 000 € vrátane DPH. Poplatok za štúdium zahřňa všetky náklady (vrátane literatúry a Apple I-padu) okrem cestovného, ubytovania a stravy, je možné ho uhradiť aj v dvoch splátkach. Bližšie informácie o poplatkoch sú na webe tuwien (v mnohých krajinách je možné uplatniť výdaj ako daňový náklad). Na štúdium je možné získať viacero štipendií. Je možné uchádzať sa o štipendium First Woman Applicant vo výške 10% z poplatku za štúdium, o štipendium Matador Holding vo výške 5 000 €. Tu sú podrobnosti o štipendiách na Slovensku (zamestnanci STU majú možnosť získať ďalšiu zľavu). Informácie o všetkých aktuálnych štipendiách a zľavách sú v angličtine na stránke automotive.tuwien.ac.at .

Ďalšie informácie.