Prejsť na obsah

Jedinečná dátová sieť SANET má 30 rokov

Slovenská akademická dátová sieť SANET má 30 rokov. Pri príležitosti okrúhleho výročia sa z iniciatívy predstavenstva Združenia SANET v utorok 13. septembra stretli predstavitelia akademickej obce a spolupracujúcich organizácií spolu s pamätníkmi. STU zohrávala a zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní siete a na jej pôde sa nachádza hlavný uzol siete a dohliadacie centrum.

Okrúhle 30. výročie založenia oslávila Slovenská akademická dátová sieť SANET na slávnostnom valnom zhromaždení za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, univerzít, pamätníkov a spolupracujúcich organizácií.

Za uplynulé tri desaťročia sa podarilo vytvoriť jedinečnú optickú infraštruktúru s vlastnými aj prenajatými optickými trasami s nasadením najnovších sieťových technológií. Do siete sú pripojené všetky univerzity, pracoviská SAV, viaceré výskumné pracoviská, knižnice, univerzitné nemocnice, vybrané štátne inštitúcie a mestá, a v rámci projektu „SANET do škôl“ aj vyše 500 základných a stredných škôl.

„Sieť SANET bola a je základom rozvoja dátových služieb na Slovensku - tak po stránke aplikácie najnovších sieťových technológií, ako aj ľudských zdrojov, keď bola generátorom nových správcov siete i bežných používateľov. Dá sa preto konštatovať, že sa stala národnou infraštruktúrou Slovenska pre vedu výskum a vzdelávanie,“ povedal v príhovore zakladateľ siete a predseda predstavenstva Združenia SANET Pavol Horváth.

„Zakladatelia siete SANET na čele s vizionárom, profesorom Horváthom, urobili pred 30 rokmi priekopnícky čin, ktorý ťažko nájde porovnanie. Bez SANETu by slovenská akademická pospolitosť nikdy nedosiahla taký stupeň integrácie s Európou, aký máme dnes,“ konštatoval rektor STU Oliver Moravčík.

V porovnaní s ostatnými 39 Národnými akademickými dátovými sieťami v Európe patrí SANET medzi technologickú špičku. Paradoxne pritom nemá vlastných zamestnancov - všetky potrebné sieťové služby zabezpečujú zamestnanci IKT útvarov univerzít a Ústavov SAV v rámci svojho pracovného zaradenia.

Slovenská akademická dátová sieť významným spôsobom prispela k rozvoju dátových sietí na Slovensku, iniciovala zriadenie Slovenského peeringového centra – SIX umiestneného na Slovenskej technickej univerzite, kde sa prvýkrát prepojili dátové siete všetkých poskytovateľov internetu. Z prostredia SANETu vyšli viacerí manažéri súkromných organizácií poskytujúcich služby internetu na Slovensku. Významné postavenie si udržuje aj naďalej, je členom Associácie európskych akademických dátových sietí i súčasťou celoeurópskej vysokorýchlostnej dátovej siete pre vedu výskum a vzdelávanie GEANT, spájajúcej Národné akademické dátové siete.