Prejsť na obsah

Zoznam verejných profilov absolventov STU

Verejné profily v zozname sú vytvorené absolventami STU v rámci ich registrácie. Absolventi STU súhlasili s ich sprístupnením vo verejne dostupnej časti portálu.

 

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Fakulta architektúry (2011) - PhD., Fakulta architektúry (2007) - Ing.

prof. Ing. arch., CSc. Robert Špaček prof. Ing. arch., CSc. Robert Špaček
Stavebná fakulta (1976) - Ing.

Ing. Pavel Abaffy Ing. Pavel Abaffy
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2013) - Ing., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2011) - Bc.

Ing. arch. Mária Adamíková Ing. arch. Mária Adamíková
Fakulta architektúry (2014) - Ing., Fakulta architektúry (2012) - Bc.

Bc. Samuel Babjak, MBA Bc. Samuel Babjak, MBA
Strojnícka fakulta (2022) - Bc.

Ing. Adriána Balážová Ing. Adriána Balážová
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2013) - Bc.

Ing. Jozef Balko Ing. Jozef Balko
Chemickotechnologická fakulta (1984) - Ing.

Ing. Martin Banič Ing. Martin Banič
Elektrotechnická fakulta (1994) - Ing.

Ing. Kamil Binek Ing. Kamil Binek
Stavebná fakulta (2014) - Ing., Stavebná fakulta (2012) - Bc.

Ing. Ivona Bronďošová Ing. Ivona Bronďošová
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2015) - Bc.

Ing. arch. Zolo Buči Ing. arch. Zolo Buči
Fakulta architektúry (1997) - Ing.

Ing. Daniel Debre Ing. Daniel Debre
Stavebná fakulta (2013) - Ing.

Ing. Zuzana Dideková Ing. Zuzana Dideková
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2008) - Ing., Fakulta elektrotechniky a informatiky (2006) - Bc.

Ing. Karolína Dvorštiaková Ing. Karolína Dvorštiaková
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2021) - Ing.

Ing. Lukáš Fabian Ing. Lukáš Fabian
Stavebná fakulta (2011) - Bc.

Ing. arch. Mirwais Fazli, PhD. Ing. arch. Mirwais Fazli, PhD.
Fakulta architektúry (2019) - PhD., Fakulta architektúry (2010) - Ing.

Ing. Jozef Finik Ing. Jozef Finik
Stavebná fakulta (2007) - Ing.

Ing. Peter Gábor, PhD. Ing. Peter Gábor, PhD.
Stavebná fakulta (2008) - PhD.

Ing. Eva Güttlerová (Forraiová) Ing. Eva Güttlerová (Forraiová)
Stavebná fakulta (1995) - Ing.

Ing. Jaroslav Grebeči Ing. Jaroslav Grebeči
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2014) - Ing., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2012) - Bc.

Ing. Kristián Hájos Ing. Kristián Hájos
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2014) - Ing., Fakulta elektrotechniky a informatiky (2012) - Bc.

Ing. Ľudovít Horváth, MBA Ing. Ľudovít Horváth, MBA
Strojnícka fakulta (2016) - Ing., Strojnícka fakulta (1996) - Bc.

Ing. Eva Hotová Ing. Eva Hotová
Ústav manažmentu STU (2023) - Ing., Ústav manažmentu STU (2021) - Bc.

Ing. Danka Kubíková Hrabovská, MBA. Ing. Danka Kubíková Hrabovská, MBA.
Strojnícka fakulta (1995) - Ing.

Ing. Martin Hruby, PhD. Ing. Martin Hruby, PhD.
Fakulta informatiky a informačných technológií (2013) - PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií (2010) - Ing.

Ing. Daniel Iglesias Ing. Daniel Iglesias
Elektrotechnická fakulta (1990) - Ing.

Ing. Pavel Janovjak Ing. Pavel Janovjak
Strojnícka fakulta (1987) - Ing.

Ing. Peter Kahan Ing. Peter Kahan
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2010) - Ing., Fakulta elektrotechniky a informatiky (2008) - Bc.

Ing. Helena Kandarova, PhD, ERT Ing. Helena Kandarova, PhD, ERT
Chemickotechnologická fakulta (2001) - Ing.

Ing. Milín Kanuscak, iNg. Ing. Milín Kanuscak, iNg.
Stavebná fakulta (1994) - Ing.

Ing. Lukáš Kohútka, PhD. Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2018) - PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií (2015) - Ing.

Ing. Lukas Kuba Ing. Lukas Kuba
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2011) - Ing., Fakulta elektrotechniky a informatiky (2009) - Bc.

Ing. Marek Kuboš Ing. Marek Kuboš
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2018) - Ing., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2016) - Bc.

Ing. arch. Ján Legény, PhD. Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Fakulta architektúry (2013) - PhD., Fakulta architektúry (2010) - Ing.

Ing. Alica Lehoczká Ing. Alica Lehoczká
Stavebná fakulta (2014) - Ing., Fakulta architektúry (2012) - Bc.

Bc. Natália Licherová Bc. Natália Licherová
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2013) - Bc.

Ing. Tomáš Lulák Ing. Tomáš Lulák
Strojnícka fakulta (2002) - Ing.

Ing. Peter Magdolen Ing. Peter Magdolen
Strojnícka fakulta (1986) - Ing.

Ing. Ľubomír Michalik Ing. Ľubomír Michalik
Stavebná fakulta (2009) - Ing., Stavebná fakulta (2005) - Bc.

Ing. Peter Mikušík Ing. Peter Mikušík
Elektrotechnická fakulta (1990) - Ing.

Ing. Michal Minarik Ing. Michal Minarik
Stavebná fakulta (2008) - Ing., Stavebná fakulta (2006) - Bc.

Ing. Peter Novák Ing. Peter Novák
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2013) - Ing., Fakulta elektrotechniky a informatiky (2011) - Bc.

Ing. Michal Novotný Ing. Michal Novotný
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2021) - Ing., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2019) - Bc.

MSc ETH Tomas Nyitray MSc ETH Tomas Nyitray
Strojnícka fakulta (2011) - Bc.

Bc. Michal Pätoprstý Bc. Michal Pätoprstý
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2016) - Bc.

Bc. Lukáš Patrnčiak Bc. Lukáš Patrnčiak
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2023) - Bc.

Ing. Jozefína Pazinová Ing. Jozefína Pazinová
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2014) - Ing., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2012) - Bc.

Ing. František Petrík Ing. František Petrík
Strojnícka fakulta (2013) - Ing.

Ing. Pavol Pidanič Ing. Pavol Pidanič
Fakulta informatiky a informačných technológií (2015) - Ing., Fakulta informatiky a informačných technológií (2012) - Bc.

Ing. Lenka Pohanková Ing. Lenka Pohanková
Stavebná fakulta (2015) - Ing.

Ing. Radoslav Praženka Ing. Radoslav Praženka
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2011) - Ing., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2009) - Bc.

Ing. Daniela Repková Ing. Daniela Repková
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2015) - Ing., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2013) - Bc.

Ing. Eduard Ribar Ing. Eduard Ribar
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2012) - Ing., Fakulta elektrotechniky a informatiky (2010) - Bc.

Ing. Martin Sivý, PhD. Ing. Martin Sivý, PhD.
Strojnícka fakulta (2017) - PhD., Strojnícka fakulta (2014) - Ing.

Bc. Jaromír Skirkanič Bc. Jaromír Skirkanič
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2021) - Bc.

Ing. Alexandra Skokanová Ing. Alexandra Skokanová
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2015) - Ing., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2013) - Bc.

Ing. Vladimir Sloboda Ing. Vladimir Sloboda
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (2009) - Ing.

Ing. Peter Staš Ing. Peter Staš
Stavebná fakulta (2014) - Ing.

Ing. Peter Staňák, PhD. Ing. Peter Staňák, PhD.
Stavebná fakulta (2013) - PhD., Strojnícka fakulta (2009) - Ing.

Ing. Pavol Starigazda Ing. Pavol Starigazda
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2007) - Ing., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2004) - Bc.

Ing. Vladimir Svrcek Ing. Vladimir Svrcek
Strojnícka fakulta (1998) - Ing.

Ing. Szabolcs Szalai Ing. Szabolcs Szalai
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2014) - Ing., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2012) - Bc.

Ing. Martin Štefanička Ing. Martin Štefanička
Stavebná fakulta (2010) - Ing., Stavebná fakulta (2008) - Bc.

Ing. Michal Toběrný Ing. Michal Toběrný
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2014) - Ing., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2012) - Bc.

Ing. Stanislav Vajíček, PhD. Ing. Stanislav Vajíček, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2017) - PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2010) - Ing.

Ing. Marcel Varga Ing. Marcel Varga
Strojnícka fakulta (2000) - Ing.

Ing. Róbert Virkler Ing. Róbert Virkler
Fakulta informatiky a informačných technológií (2012) - Ing., Fakulta informatiky a informačných technológií (2010) - Bc.

Ing. Vladislav Vodička Ing. Vladislav Vodička
Fakulta elektrotechniky a informatiky (2011) - Ing., Fakulta elektrotechniky a informatiky (2009) - Bc.