Prejsť na obsah

Aktuality

Základom je ujasniť si, prečo chcete produkt vyvíjať

Autor myšlienky musí vedieť, ako chce systém postaviť, ako sa bude dať v budúcnosti škálovať a ako ho rozbiť na malé časti, ktoré sa potom dajú samostatne vyvíjať, upravovať a aktualizovať

STU chce spolupracovať s poprednou čínskou technickou univerzitou

Rektor Oliver Moravčík prediskutoval s jej predstaviteľmi konkrétne predstavy o možnom postupe na stretnutí na pôde STU, kde sa zúčastnili aj na valnom zhromaždení Konfuciovho inštitútu.

Budúcnosťou je využitie organických prvkov ako snímačov pre zdravotné parametre

Rozhovor s doktorom a čerstvým držiteľom ocenenia Vedecká osobnosť roka STU v Bratislave za rok 2023 v kategórii Mladá vedkyňa/Mladý vedec Michalom Mičjanom

Inovátorom roka je Alexander Schrek zo SjF STU

Ocenenie získal za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom

Veda hrou zaujala stovky návštevníkov na premiérovom podujatí STU

Cieľom podujatia bolo popularizovať vedu a techniku ako atraktívne a perspektívne oblasti štúdia a kariéry mladých ľudí

Zovšeobecňovať pri prírodných javoch je nebezpečné

Síce to spoločnosť nechce veľmi počuť, ale je to realita, hovorí profesor z Katedry vodného hospodárstva Stavebnej fakulty STU Ján Szolgay.

Rektor odovzdal ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov

Rektor Oliver Moravčík odovzdal pedagógom Slovenskej technickej univerzity ocenenia za výnimočné počiny v roku 2023. Stalo sa tak na slávnostnom večere v Moyzesovej sieni pri príležitosti Dňa učiteľov.

dalej