Prejsť na obsah

Aktuality

Nie je dnes jadrofóbia luxus?

Strach a médiá vytvorili predstavu, aká strašná bola Fukušima z hľadiska obetí na životoch, ale len málokto povie, že to bolo kvôli prírodnej katastrofe.

Memorandum s kórejskou Jeonbuk National University

Zámerom podpísaného Memoranda je zintenzívniť spoluprácu STU s Jeonbuk National University (JBNU) a tiež s technologicky vysoko vyspelým juhokórejským priemyslom.

Rektori: Požiadavky sú splnené len čiastočne, nestačí to

Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie snahu MŠVVaŠ SR o konštruktívny dialóg s vysokými školami. Naďalej však trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022.

Prebehlo verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady STU

Na STU ako jednej z prvých univerzít na Slovensku prebehlo verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady na funkčné obdobie 2022-2027

STU slávnostne otvorila akademický rok

Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí akademickej obce za účasti vedenia univerzity, fakúlt, zamestnancov, študentov a hostí vrátane predsedu vlády SR.

Jedinečná dátová sieť SANET má 30 rokov

Pri príležitosti okrúhleho výročia sa z iniciatívy predstavenstva Združenia SANET v utorok 13. septembra stretli predstavitelia akademickej obce a spolupracujúcich organizácií spolu s pamätníkmi.

STU cielene podporuje vedcov v špičkových grantoch a výskume

STU začala systematickú a cielenú prípravu a podporu pre potenciálnych uchádzačov o ERC starting grant v európskom výskumnom priestore

dalej