Prejsť na obsah

Aktuality

STU a SIŽP budú spolupracovať na vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektoch

Študenti STU získajú aj možnosť konzultácií pri spracúvaní záverečných prác a stáží s odborníkmi z SIŽP

Memorandum o porozumení s VŠB-TU Ostrava

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude spolupracovať s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. Memorandum o porozumení dnes na pôde STU podpísali rektori Oliver Moravčík a Václav Snášel.

Generálny sekretár CESAER navštívil STU

Slovenskú technickú univerzitu navštívil v piatok 17. júna  generálny sekretár združenia výskumných univerzít CESAER Mattias Björnmalm

Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti

Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti si dnes z rúk rektora Olivera Moravčíka prevzali piati pedagógovia STU

Máme predpoklady byť lídrami v rozvoji energetických komunít

Príkladom je spolupráca medzi STU, mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovak Smart City Clustrom.

Prezident Svetovej organizácie duševného vlastníctva sa na STU zaujímal o startupy

Transfer technológií v podmienkach STU bol hlavnou témou návštevy prezidenta (WIPO) Darena Tanga

Zelená pre Twinning projekt FrontSeat

STU bude koordinátorom v projekte "Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel"

dalej