Prejsť na obsah

Podporte našu činnosť

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pôsobí Nadácia pre STU pre rozvoj talentov. Jej účelom je podporovať vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, športovú aktivitu a rozvoj infraštruktúry našej  univerzity.

Ak máte k svojej alma mater blízky vzťah a rozhodnete sa podporiť ju finančne, môžete to urobiť nasledovnými spôsobmi:

Základné informácie pre realizáciu platby bankovým prevodom:

  • číslo bankového účtu: 2666720097
  • kód banky: 1100
  • konštantný symbol: 0558
  • do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť text: „DAR628OZ".

Výška finančného príspevku je ľubovoľná, avšak vzhľadom na bankové poplatky nie nižšia ako 2,- €.

V prípade záujmu o vystavenie darovacej zmluvy, vyplňte formulár žiadosti.

 

Ďakujeme za vašu podporu.

 

Podmienky pre poskytnutie a použitie finančného daru.

Bezpečnosť a ochrana údajov.