Prejsť na obsah

Informačné časopisy

spektrum

Časopis SPEKTRUM STU je spravodajsko-publicistický mesačník Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  vydávaný za účelom informovania o činnosti akademickej obce STU a jej fakúlt a zariadení. Poskytuje priestor na výmenu informácií a publikačnú odbornú činnosť pracovníkom a študentom STU.

Webová stránka časopisu Spektrum.

 

Logo stvrtrocnika Informacie o svf

Štvrťročník "Informácie o SvF" je časopis vydávaný Stavebnou fakultou STU v Bratislave, plný udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty.

Webová stránka časopisu Informácie o SvF.

 

Logo časopisu ILFA

Periodikum Informačné listy Fakulty architektúry STU v Bratislave prinášajú aktuálny súhrn informácií o dianí na fakulte. Faktograficky a ilustračne dokumentujú činnosť FA, jej domáce a zahraničné prezentácie i aktivity v medzinárodnom kontexte.

Webová stránka periodika Informačné listy