Prejsť na obsah

Štipendiá, súťaže a stáže

Slovenská technická univerzita v Bratislave už počas štúdia podporuje   svojich študentov v získavaní  cenných profesijných skúsenosti s možnosťou prípravy  na pozície v silných spoločnostiach prostredníctvom rôznych absolventských programov, stáží, či. štipendií

Našim študentom - budúcim absolventom, na tomto mieste poskytujeme aktuálne informácie o:

  • možnostiach spolupráce na rôznych projektoch, ročníkových a záverečných prácach,
  • odborných súťažiach,
  • stážach,
  • iných aktivitách.

Spoločnostiam, firmám a zamestnávateľom pomôžeme osloviť našich študentov - budúcich absolventov a sprostredkovať im:

  • možnosti spolupráce na rôznych projektoch, ročníkových azáverečných prácach,
  • odborné súťaže,
  • stáže,
  • iné aktivity.

Aktuálne študentom ponúkame: