Prejsť na obsah

Študentské časopisy

Logo časopisu OKO

 

Štvrťročník OKO Časopis je momentálne je vydávaný v náklade 2200 kusov a distribuovaný na štyroch fakultách STU – FEI, FIIT, FA a SvF. Za cieľ má stať sa univerzálnym periodikom a komunikačným kanálom medzi študentmi jednotlivých fakúlt. Vytvoriť priestor pre propagáciu akcií a úspechov jednotlivých fakúlt, študentských organizácií, názorov a vlastnej tvorby študentov.

Webová stránka časopisu OKO

 

Logo časopisu Škrt

Študentský časopis ŠKRT, ktorý vydáva Strojnícka fakulta STU, je najstarším časopisom svojho druhu na Slovensku s dlhodobou tradíciou, kde svojím nepretržitým fungovaním už presiahol celé dve desaťročia.

Webová stránka časopisu Škrt