Prejsť na obsah

Časopisy STU

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je aj prezentácia výsledkov rôznymi formami. Jednou z nich je vydávanie periodík na univerzite a na jej jednotlivých fakultách.

V súčasnosti vychádzajú:

Vedecké časopisy

Ponúkajú dôležité a praktické informácie nielen pracovníkom vo  vedúcich pozíciách, ale aj všetkým tým, ktorí majú k vede a výskumu blízko, či už vo verejnej alebo komerčnej sfére. Plnia úlohu sprostredkovateľa najnovších trendov a vývoja v tejto oblasti.

Informačné časopisy

Prioritou časopisov je prinášať univerzitné a fakultné informácie čitateľom. Informujú o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a ich súčastí. Približujú významných pedagógov a vedcov pôsobiacich na univerzite, študentov a úspešných absolventov STU. Zverejňujú úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory.

Študentské časopisy

Venujú sa dianiu na univerzite a fakultách. Do pozornosti sa dostávajú študentské, športové či rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Vytvárajú priestor pre propagáciu akcií a úspechov jednotlivých fakúlt, študentských organizácií, názorov a vlastnej tvorby študentov.