Prejsť na obsah

Podujatia

07
Oct
2019

Reflexie architektúry 2019

  • 07.10.2019 - 09.12.2019

Cyklus Reflexie architektúry predstavuje jedinečnú otvorenú komunikačnú platformu medzi akademickým prostredím, predstaviteľmi súčasnej architektúry a verejnosťou

05
Dec
2019

Cieľom konferencie je predstaviť, porovnať a diskutovať o domácich i zahraničných modeloch výuky ochrany a obnovy pamiatok, o skúsenostiach a perspektívach, ktoré reagujú na dnešnú situáciu v praxi i v legislatíve

05
Dec
2019

Mondi Day

  • 05.12.2019 - 05.12.2019

Workshop a seminár FCHPT STU a MONDI SCP - vybrané možnosti uplatnenia študentov STU v priemyselných podnikoch

08
Dec
2019

30. ročník konferencie Vnútorná klíma budov a zároveň 10. ročník medzinárodnej konferencie INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS

20
Jan
2020

Infotherma 2020

  • 20.01.2020 - 23.01.2020

V poradí 27. ročník výstavy INFOTHERMA sa stane miestom diskusií a námetov tradične venovaných vykurovaniu, úsporám energií a zmysluplnému využívaniu obnoviteľných zdrojov v malých a stredných objektoch.

29
Jan
2020

Prezentovanie najnovších teoretických a praktických výsledkov v oblasti kybernetiky, informatiky, komunikácií a automatizácie a ich využitia v priemysle,  službách a iných aplikáciách

05
Feb
2020

Artep 2020

  • 05.02.2020 - 07.02.2020

Štrnáste stretnutie odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe s cieľom upozorniť na moderné trendy v odbore