Prejsť na obsah

Vedecké časopisy

transfer

Štvrťročník „TRANSFER“ je jedným z nezávislých odborných časopisov pre oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe a rovnako titul so zameraním na vedu a výskum na poli slovenských periodík.

Ponúka dôležité a praktické informácie nielen pre pracovníkov vo  vedúcich pozíciách, ale aj všetkým tým, ktorí majú k vede a výskumu blízko, či už vo verejnej alebo komerčnej sfére.

Webová stránka časopisu Transfer.

Logo časopisu Slovak journal of civil engineering

Časopis Journal of Civil Engineering (SJCE) je medzinárodný vedecký časopis vydávaný Stavebnou fakultou STU. Zahŕňa témy v oblasti architektúry a staviteľstva, inžinierstva životného prostredia, materiálového inžinierstva, pozemného staviteľstva ,vody a sanitárnej techniky , dopravného inžinierstva a geodézie .

Webová stránka časopisu Journal of Civil Engineering

 

Logo časopisu Journal of elekctrical engineering

Časopis Journal of Electrical Engineering je spoločná publikácia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Časopis sa zameriava na publikovanie vedeckých článkov a krátkych oznamov zo všetkých odborov elektrotechniky, od riadenia automatizácie až po výpočtovú vedu a techniku.

Webová stránka časopisu Journal of Electrical Engineering

 

Logo časopisu ALFA

 

ALFA Architektonické listy FA STU je vedecký a odborný časopis vydávaný Fakultou architektúry STU, v novom dizajne grafických dizajnérov Mgr. art. Juraja Blaška a Mgr. art. Matúša Lelovského. Vydáva sa od roku 2011.

Webová stránka časopisu ALFA Architektonické listy

 

ČASOPIS VEDECKÉ PRÁCE

 

Časopis Vedecké práce vydáva Fakulta materiálových vied a technológie STU v Bratislave so sídlom v Trnave dvakrát ročne.

Webová stránka časopisu Vedecké práce

 

MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Web časopis Materials Science and Technology vydáva Materiálovotechnologická fakulta STU od roku 2001. Vznikol tým priestor pre pracovníkov MTF STU na publikovanie najnovších výstupov vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti a svojou existenciou vytvoril platformu pre spoluprácu s ostatnými vzdelávacími, vedeckými inštitúciami a hospodárskou praxou doma i v zahraničí a na získanie obojstranne prospešných kontaktov.

Webová stránka časopisu Materials Science and Technology

 

Logo časopisu Maneko

Vedecký časopis MANEKO (Manažment a ekonomika podniku) vydáva Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií ÚM STU v Bratislave. prináša vedecké články, diskusné príspevky a recenzie odborných prác zaoberajúce sa problematikou odvetvových a prierezových ekonomík a tiež manažmentu.

Dáva príležitosť pre publikovanie príspevkov aj odborným pracovníkom z podnikovej praxe, verejnej správy a pod.

Webová stránka časopisu MANEKO