Prejsť na obsah

O portáli absolventov

fchpt vchodPortál absolventov STU je určený všetkým absolventom, študentom, priateľom i priaznivcom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Jeho prostredníctvom môžete získať informácie o aktuálnom dianí na univerzite, či hľadať medzi našimi čerstvými absolventmi perspektívnych zamestnancov pre svoje firmy.

Portál absolventov STU ponúka okrem funkcií dostupných pre verejnosť aj ďalšie funkcie, dostupné len pre zaregistrovaných užívateľov portálu. Registrovanými užívateľmi portálu absolventov môžu byť len absolventi STU, ktorí získali vzdelanie na niektorej z fakúlt alebo ústavov na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia.

 

Portál absolventov STU ponúka pre verejnosť nasledovné funkcie:

 • publikovanie aktuálnych informácií z prostredia STU a jej fakúlt
 • publikovanie informácií o aktuálnych podujatiach, organizovaných v rámci STU alebo podujatí, na ktorých sa STU a jej fakulty spolupodieľajú
 • zasielanie informácií registrovaným odberateľom prostredníctvom Newsletteru
 • zverejňovanie pracovných ponúk a brigád určených študentom aabsolventom STU externými spoločnosťami
 • zverejňovanie dopytov absolventov STU, hľadajúcich zamestnanie
 • publikovanie informácií o štipendiách, stážach, súťažiach a postgraduálnych pobytoch
 • obrazové fotogalérie zo zaujímavých podujatí organizovaných v rámci STU
 • profilové medailóny významných absolventov STU
 • možnosť podporiť STU prostredníctvom platobného rozhrania Tatrapay, Cardpay

Pre registrovaných absolventov STU portál ďalej ponúka:

 • registráciu na portáli s možnosťou využitia sociálnych sietí
 • možnosť získať rôzne zaujímavé bonusy, špeciálne pozvánky na akcie organizované STU, propagačné predmety
 • vytvorenie vlastnej profilovej stránky s profilovou fotografiou
 • možnosť prezentácie svojho absolventského profilu na portáli pre všetkých návštevníkov povolením publikácie svojho profilu aj pre verejnosť
 • vytvorenie osobnej fotogalérie
 • vyhľadávanie v databáze absolventov STU
 • zoznamy spolužiakov z jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia
 • zasielanie pozvánok bývalým spolužiakom priamo z generovaných zoznamov spolužiakov alebo vyhľadávania absolventov
 • možnosť kontaktovať už zaregistrovaných absolventov/spolužiakov
 • využívanie vnútorného komunikačného rozhrania pre posielanie a prijímanie správ
 • publikovanie oznamov na nástenke portálu pre ostatných absolventov/spolužiakov
 • vytvorenia vlastného krúžku priateľov z už zaregistrovaných absolventov/spolužiakov
 • plánovanie a správa spoločných stretnutí/akcií s možnosťami schálenia alebo zamietnutia účasti

Registračný formulár absolventov STU


Prihlasovací formulár

 

Pre registráciu a prácu na portáli absolventov STU môžete využiť tiež vaše existujúce užívateľské kontá na sociálnych sieťach:

 • facebook
 • twitter
 • google+

 

registracia absolventa