Prejsť na obsah

Predsedom Správnej rady STU sa stal Vladimír Slezák

Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si na dnešnom zasadnutí zvolila za nového predsedu Ing. Vladimíra Slezáka. Jej členovia sa s vedením STU a akademického senátu dohodli na užšej súčinnosti v záujme efektívneho riešenia kľúčových problémov univerzity.

Vladimír Slezák je členom Správnej rady STU od júna 2017. Je generálnym riaditeľom Siemens s.r.o. a predstaviteľom koncernu Siemens AG na Slovensku. Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita) v Bratislave, zameranie na stroje pre chemický a potravinársky priemysel. Pôsobil v spoločnostiach ako TECHNOPOL, a.s., a WAVO Trans, Schenck Slovakia, s.r.o.  či ABB Elektro, s.r.o.. V roku 1999 prešiel do spoločnosti Siemens s.r.o. kde sa v roku 2002 stal technickým riaditeľom a konateľom. Od decembra 2008 je jej generálnym riaditeľom a predstaviteľom koncernu Siemens AG na Slovensku.
Vladimír Slezák pôsobí tiež ako podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,  prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a člen predstavenstva Slovensko-rakúskej obchodnej a priemyselnej komory.  Je členom národnej technologickej platformy ManuFuture SK, ktorej cieľom je formulovať stratégiu konkurencieschopnej výroby a podporovať efektívne  procesy v oblasti investícií do výskumu, aplikovaného vývoja a priemyselných aplikácií inovácií v SR. V roku 2012 bol v kategórii Hospodárstvo nominovaný na cenu Krištáľové krídlo.

„Mojím cieľom je trochu upratať, lebo sa nakopili problémy, ktoré sa ťahali a neriešili. Bol by som rád, keby na STU zavládla harmónia, spolupráca a odstránili sme napätie. Veľmi dôležitou úlohou celej školy, Správnu radu nevynímajúc, bude motivovať mladých ľudí, získať si ich dôveru. Takisto by sme sa mali odpútať od cieľa masovo generovať ľudí pre trh. Zanedbával by sa tak kvalitatívny aspekt, ktorý je dôležitejší, ako vyprodukovať masu ľudí, ktorí po príchode do priemyslu nevedia, čo si počať. STU nie je ľahká škola, ale kto berie štúdium poctivo, na konci niečo vie,“ povedal po zvolení nový predseda Správnej rady STU Vladimír Slezák.

Na dnešnom rokovaní Správnej rady STU sa zúčastnení zhodli na potrebe užšej súčinnosti rozhodujúcich grémií univerzity. „Vedenie, Správna rada a Predsedníctvo Akademického senátu by sa dohodli na najdôležitejších prioritách STU na budúce obdobie tak, aby sa vybrali všetky kľúčové problémy, ktoré konštatuje výročná správa za rok 2020, a začali sa riešiť v harmónii všetkých troch zúčastnených,“ priblížil poverený rektor STU Oliver Moravčík.