Prejsť na obsah

Prezident vymenoval profesorov vysokých škôl

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval v utorok 22. októbra 2013 profesorky a profesorov vysokých škôl. Boli medzi nimi aj zástupcovia STU:

prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (Stavebná fakulta STU) - v odbore vodné hospodárstvo
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. (Strojnícka fakulta STU) - v odbore automatizácia,
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) - v odbore chemická fyzika.


Na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci boli prítomní štátny tajomník Ministerstva školstva SR Štefan Chudoba, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár a predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško.

Prezident prítomným vysokoškolským pedagógom zablahoželal k dosiahnutému úspechu. V príhovore pripomenul, že profesori sú kľúčovou kategóriou vysokoškolských učiteľov, na nich sa viažu práva garantovať vysokoškolské študijné programy. „Obrazne možno povedať, že profesori sú soľou a korením v živote každej vysokej školy. Dnešný deň je teda rovnako sviatkom vzdelávacích ustanovizní, na ktorých pôsobíte," uviedol prezident.