Prejsť na obsah

Projekt študentov SVF medzi svetovou päťdesiatkou

Účasť našich študentov zo Stavebnej fakulty STU (SvF STU) na celosvetovej súťaži ISOVER Multi-ComfortHouse Students v hlavnom meste Kazachstanu v Astane (27. – 30. máj 2015) bola výnimočná. Obstáli najprv v celoslovenskom národnom kole, teda získali postupové umiestnenie – už to bol prvým úspechom študentov, bakalárov študijného programu pozemné stavby a architektúra SvF STU v Bratislave Bc. Emy Kiabovej a Bc. Romana Ruhiga. Tí pod vedením hosťujúceho profesora Ing. arch. Pavla Paňáka vytvorili osobitý architektonický návrh multikomfortného obytného objektu v reálnych, pre nás extrémnych klimatických podmienkach pre hlavné mesto Kazachstanu – Astana, ako súčasť areálu EXPO 2017. Študentom sa tak naskytla jedinečná možnosť odprezentovať svoj projekt na celosvetovom fóre spolu s ďalšími 49, ktoré vybrala porota z ostatných štátov.

Témou XI. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bola vízia obytnej zóny v pasívnom štandarde pre hlavné mesto Kazachstanu – Astana.

V roku 2017 bude Astana sídlom svetovej výstavy EXPO 2017. Astana s nadmorskou výškou 347 metrov je druhým najchladnejším hlavným mestom na svete. Extrémne kontinentálne podnebie spôsobuje, že teploty v Astane sa pohybujú v rozmedzí od -52 do +42 °C. V rámci príprav nového komplexu pre EXPO 2016 bola v Astane začatá výstavba troch funkčných celkov, ktoré zahŕňajú výstavnú zónu pre EXPO 2016, rezidenčnú zónu a rozvojovú zónu. Rozvojová zóna predstavuje územie, ktoré sa bude ďalej developersky rozvíjať aj po ukončení svetovej výstavy. Práve časť tohto územia je určená pre výstavbu obytnej štvrte v pasívnom štandarde, ktorá bola zadaním študentskej architektonickej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015.

Cieľom súťaže bolo ponúknuť víziu komfortného bývania pre obyvateľov využívaním progresívnych izolačných materiálov obalových konštrukcií, voľbou správneho tvaru teplo-výmenného plášťa a taktiež pomocou využitia pasívnych urbanistických a architektonických prostriedkov eliminovať extrémne klimatické pomery.