Prejsť na obsah

SlovakION medzi najlepšími z najlepších

Projekt SlovakION sa v rámci výzvy programu Horizon 2020 a výzvy Teaming umiestnil medzi najlepšími.

Projektový návrh vznikol pod vedením hlavného koordinátora M. Strémyho a kolektívu riešiteľov (O. Moravčík, P. Noga, P. Cuninka), a bol hodnotený ako excelentný.

V prvej fáze projektovej výzvy bolo podaných viac ako 850 projektových návrhov. Do druhej fázy sa prebojovalo 43,  pričom  však iba  tie najlepšie z nich dostali možnosť  obhajovať sa pred komisiou.
Zástupcovia riešiteľského kolektívu tak boli pozvaní do  sídla Európskej komisie, kde  svoj projekt predstavia.
Víťazné projekty získajú financovanie až do výšky 15 miliónov eur výhradne na vedecké účely.

SlovakION
sa chce zameriavať najmä na materiálový výskum pomocou iónových a plazmových technológií, podporovať chce tiež interdisciplinárne výskumné projekty.
Projektovými partnermi sú renomované európske vedecké a výskumné inštitúcie z Nemecka.

V centre už pôsobí napríklad Mariana Derzsi s výskumom supravodičov alebo Andrej Dobrotka s výskumom čiernych dier.
Je to tiež priestor pre výskumno-vývojové projekty so študentmi. Pod vedením M. Strémyho tu študenti vytvorili vozík riadený EEG signálmi.